ztdummy

Installasjon av zapel/ztdummy:

 aptitude install zaptel-source
 module-assistant prepare
 module-assistant build zaptel-source
 module-assistant install zaptel-source
 aptitude install zaptel

Husk: zapel/ztdummy må reinstalleres etter hver kernel oppgradering!

 modprobe ztdummy
 lsmod | grep zt

asterisk

Installasjon av asterisk-relaterte pakker:

 aptitude install asterisk asterisk-sounds-extra asterisk-web-vmail

Rediger /etc/default/asterisk, slik at asterisk starter automatisk ved oppstart:

 RUNASTERISK=yes

Start så asterisk og logg deg på konsoll:

 /etc/init.d/asterisk start
 asteriks -rvvvvvvvvvv

Viktige konfigurasjonsfiler

mpg123

Installasjon av mpg123, for mp3 avspilling:

 apt-get install mpg123

festival

Installasjon av festival, for "text to speech" til asterisk:

 apt-get install festival

Sett opp festival som lokal server, ved å redigere /etc/festival.scm og legge til:

 ;; Enable access to localhost
 (set! server_access_list '("localhost\\.localdomain" "localhost"))

 ;;; Command for Asterisk begin
 (define (tts_textasterisk string mode)
 (utt.send.wave.client
  (utt.wave.resample
  (utt.wave.rescale
  (utt.synth 
  (eval (list 'Utterance 'Text string))) 5) 8000)))

Start så festival:

 /etc/init.d/festival start

For å starte den manuelt:

 /usr/bin/festival --server

For å konfiguere asteriks opp i mot festival, må du redigere /etc/asterisk/festival.conf og legge til følgene:

 [general]
 host=localhost
 port=1314
 usecache=yes
 cachedir=/var/cache/asterisk/festival/
 festivalcommand=(tts_textasterisk "%s" 'file)(quit)\n

Vi må også opprette cache mappen vi satt i konfigurasjonsfilen:

 mkdir -p /var/cache/asterisk/festival/
 chown -R asterisk.asterisk /var/cache/asterisk/

grupper/ip-telefoni/installasjon (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)