Differences between revisions 51 and 65 (spanning 14 versions)
Revision 51 as of 2011-01-22 11:24:13
Size: 7899
Comment: Noter at maskinen ikke er i bruk.
Revision 65 as of 2015-11-29 21:27:02
Size: 6950
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Fiks gata mi =
Den britiske tjenesten [http://www.fixmystreet.com/ FixMyStreet] gjør det enkelt å rapportere om problemer til offentlig myndighet i Storbritannia. En slik tjeneste bør også eksistere i Norge, og NUUG har en gruppe som er igang med å få på plass en slik tjeneste.
= FiksGataMi =
Den britiske tjenesten [[http://www.fixmystreet.com/|FixMyStreet]] gjør det enkelt å rapportere om problemer til offentlig myndighet i Storbritannia. En slik tjeneste eksisterer fra og med 2011-03-02 for Norge, og NUUG har fått den på plass. Besøk http://www.fiksgatami.no/ for å bruke tjenesten.
Line 4: Line 4:
Koden til fixmystreet er tilgjengelig [https://secure.mysociety.org/cvstrac/dir?d=mysociety/bci via CVS] fra [http://www.mysociety.org MySociety], og det bør ikke være så mye jobb å tilpasse den norske forhold. Det trengs i tillegg kartgrunnlag og adresse/postnummerdatabase med georeferanse. Kart kan antagelig hentes fra [http://www.openstreetmap.org/?lat=66.4&lon=15.2&zoom=4&layers=B000FTF OpenStreetmap.org], og adresse/postnummberdatabase kan muligens kjøpes fra posten. Koden til fixmystreet er tilgjengelig [[https://secure.mysociety.org/cvstrac/dir?d=mysociety/bci|via CVS]] og GIT fra [[http://www.mysociety.org|MySociety]],og er tilpasset norske forhold av mySociety på betalt oppdrag fra NUUG. Oppdraget ble finansiert av DSS, Friprog-senteret og NUUG. Kartgrunnlag og kommunegrenseinformasjon hentes fra fra [[http://www.openstreetmap.org/?lat=66.4&lon=15.2&zoom=4&layers=B000FTF|OpenStreetmap.org]]. Postnummberdatabase kan hentes fra Erik Bolstad og vi bør spore opp finansiering til å få lagt dette inn i http://mapit.nuug.no/ . Adresseoppslag og postnummeroppslag gjøres pr. 2011-03-02 via Google Maps.
Line 6: Line 6:
Utvikling av mysociety-prosjekter koordineres på epostlisten [https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/developers-public/ developers-public]. Den [http://fiksgatami.nuug.no norske delen] har [http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/fiksgatami egen epostliste] og en [http://christergundersen.com/fiksgatami/ blogg] ([http://christergundersen.com/fiksgatami/wp-admin/ admin-lenke]). Utvikling av mysociety-prosjekter koordineres på epostlisten [[https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/developers-public/|developers-public]]. Den [[http://fiksgatami.nuug.no|norske delen]] har [[http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/fiksgatami|egen epostliste]] ''og en [[http://christergundersen.com/fiksgatami/|blogg]] ([[http://christergundersen.com/fiksgatami/wp-admin/|admin-lenke]]).(For tiden nede)"

= Wikisider relatert til FiksGataMi =

<<PageList(fiksgatami)>>
Line 9: Line 13:
Line 15: Line 20:
 * Cato Auestad
Line 17: Line 23:
== Oversettelse til Norsk ==
Oversettelsen gjøres gjennom en po-fil.
== Seminar for mottakere i det offentlige ==
Line 20: Line 25:
Saker til avklaring: Det planlegges et seminar om FiksGataMi for de som mottar meldinger. Den har [[grupper/fiksgatami/seminar-2012|egen wikiside]].
Line 22: Line 27:
 * Epostadresse for mottak av henvendelser?(dukker opp et par steder i filen) (Petter: patch sendt til mysociety)
 * Kan se ut som noen tekster på forsiden ikke ligger i filen:
  * Help
 * "href=\"[\ _fcksavedurl="\"[\" _fcksavedurl="\"[\" _fcksavedurl="\"[\" _fcksavedurl="\"[\" _fcksavedurl="\"[\" _fcksavedurl="\"[\" _fcksavedurl="\"[\" ] her</a>." Link for donasjon, skal vi ha det?
 * #: bci/web/faq.cgi:92
 * #: bci/web/faq.cgi:103
 * #: bci/web/faq.cgi:104
 * #: bci/web/faq.cgi:111
 * # bci/web/faq.cgi:228
 * #: bci/web/faq.cgi:235
 * #: bci/web/index.cgi:475
 * #: bci/templates/emails/questionnaire-eha-26weeks
 * #: bci/templates/emails/update-confirm
 * #: bci/templates/emails/tms-confirm
 * #: bci/templates/emails/tms-confirm
== Positive kommuner ==

Det er en rekke kommuner som har lenket inn til FiksGataMi fra sine egne websider. En komplett oversikt finnes på [[grupper/fiksgatami/positivemottakere|egen wikiside]].

== Oversettelse til norsk bokmål ==

Oversettelsen gjøres gjennom en po-fil, og er fullført av Christer og Petter. Oversettelsen er komplett.
Line 38: Line 36:
FixMyStreet-koden ligger i bci-katalogen i mysociety-prosjektets CVS. Det kommer av at prosjektet ble kalt BrokenCivicInfrastructure originalt. Systemet bruker Perl, PHP og PostgreSQL. Følgende Debian-pakker trengs: FixMyStreet-koden ligger i mysociety-prosjektets CVS- og GIT-arkiv. Systemet bruker Perl, PHP og PostgreSQL. For å sette opp en ny maskin med tjenesten har Petter laget et script som tar seg av det som trengs (med unntak av å sette opp cronjobber). Scriptet er tilgjengelig fra http://www.nuug.no/prosjekt/fiksgatami/update-server .
Line 40: Line 38:
 . libcache-memcached-perl libfile-slurp-perl libgeography-nationalgrid-perl liberror-perl libwww-perl libimage-magick-perl libdbd-pg-perl libio-string-perl libregexp-common-perl libmath-bigint-gmp-perl libdigest-sha1-perl libxml-rss-perl libfcgi-perl libjson-perl libimage-size-perl php5-cli postgresql apache2 libtext-template-perl libtext-csv-perl En perl-modul som ikke finnes i Debian/Lenny og /Squeeze må også installeres, [[http://ftp.port80.se/pub/CPAN/authors/id/M/MI/MIKEK/Statistics-Distributions-1.02.tar.gz|Statistics::Distributions]]. Petter laget debian-pakke vha. dh-make-perl, og installerte den.
Line 42: Line 40:
En perl-modul som ikke finnes i Debian/Lenny må også installeres, [http://ftp.port80.se/pub/CPAN/authors/id/M/MI/MIKEK/Statistics-Distributions-1.02.tar.gz Statistics::Distributions]. Laget debian-pakke vha. dh-make-perl, og installerte den. Oppsett av tjenesten befinner seg i {{{bci/conf/general}}} og er basert på {{{bci/conf/general-example}}}. Den inneholder navn på website, oppkoblingsinfo mot postgresql etc.
Line 44: Line 42:
Oppsett befinner seg i {{{bci/conf/general}}}, og en kan ta utgangspunkt i {{{bci/conf/general-example}}}. Den inneholder navn på website, oppkoblingsinfo mot postgresql etc. For utgående epost er nullmailer satt opp til å sende epost via smtp.uio.no.
Line 46: Line 44:
PostgreSQL-database må opprettes. På debian gjøres dette som bruker postgres. Det må også legges inn støtte for plpgsql.

{{{
su postgres -c "createuser -SDRl www-data"
su postgres -c "createdb --owner www-data fixmystreet; createlang plpgsql fixmystreet"
}}}
Så må den nye postgresql-brukeren få satt passord:

{{{
su postgres -c "psql -c \"alter user \\\"www-data\\\" with password 'secret';\""
}}}
Fixmystreet-koden er sjekket ut under /srv/mysociety. Deretter må SQL-skjema opprettes som bruker sqldbowner:

{{{
su www-data -c "psql fixmystreet -f /srv/mysociety/bci/db/schema.sql"
su www-data -c "psql fixmystreet -f /srv/mysociety/bci/db/alert_types.sql"
}}}
Så må apache-konfigurasjonen lenkes inn, og noen apache-moduler gjøres tilgjengelige. Filen i sites-available er hentet fra en kommentar i /srv/mysociety/bci/conf/httpd.conf:

{{{
ln -s /srv/mysociety/bci/conf/httpd.conf /etc/apache2/sites-available/fixmystreet
cat > /etc/apache2/sites-available/fixmystreet <<EOF
# BCI
<VirtualHost *:80>
    ServerName fiksgatami.no
    DocumentRoot /srv/mysociety/bci/web/
    <Directory /srv/mysociety/bci/web>
        Include /srv/mysociety/bci/conf/httpd.conf
        Options +ExecCGI
        AddHandler cgi-script .cgi
    </Directory>
    Alias /admin/ /srv/mysociety/bci/web-admin/
</VirtualHost>
EOF
a2ensite fixmystreet
a2enmod proxy rewrite
}}}
Pga. ukjent problem med oppsett av ProxyPassReverse-valget i /srv/mysociety/bci/conf/httpd.conf, er følgende endring lagt inn. Noen bør finne ut hva som er galt og fikse det.

{{{
--- conf/httpd.conf 15 Oct 2008 15:42:29 -0000 1.38
+++ conf/httpd.conf 11 Jan 2009 11:17:36 -0000
@@ -71,8 +71,9 @@
 RewriteRule ^/report/([0-9]+) /report/$1 [R]
 RewriteRule ^/alerts/?$ /alert [R=permanent]
-ProxyPass /tilma/ http://tilma.mysociety.org/
-ProxyPassReverse /tilma/ http://tilma.mysociety.org/
+# Not sure why this isn't working, disabling for now [pere 2009-01-11]
+#ProxyPass /tilma/ http://tilma.mysociety.org/
+#ProxyPassReverse /tilma/ http://tilma.mysociety.org/
 # CGI files can be referred without CGI
 RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI}.cgi -f
}}}
Line 100: Line 45:
Line 103: Line 47:
[http://munin.nuug.no/nuug.no/fiksgatami.nuug.no.html Munin-grafer] er tilgjengelig for å overvåke tilstanden til maskinen. [[http://munin.nuug.no/nuug.no/fiksgatami.nuug.no.html|Munin-grafer]] er tilgjengelig for å overvåke tilstanden til maskinen.
Line 106: Line 50:
Se funksjoner på [[:grupper/fiksgatami/funksjoner:fiksgatami sine funksjoner]] Se funksjoner på [[[grupper/fiksgatami/funksjoner|fiksgatami sine funksjoner]]]
Line 111: Line 55:
=== Integrasjon mot interne kommunale systemer ===

Det er flere interessante muligheter rundt integrasjon mot kommunale systemer. Her er noen kandidater og muligheter:

 * Inline/frame-inkludering på kommunens egen side, se f.eks. http://www.kristiansund.com/startside/fiksgatami
 * Overføring av informasjon til kommunene med Open311-API i stedet for epost. http://www.open311.org/ er et enkelt XML og JSON-basert API for å hente ut kategoriliste, sende inn saker og hente ut status på både enkeltsaker og mange saker.
 * Legge ved BK XML i epostene, for å gjøre det enklere for de som bruker det formatet å overføre informasjon til eget saksbehandlingssystem. BK XML er dokumentert på http://www.geointegrasjon.no/standard/referanser/bkxml-og-oio og http://rep.baerum.kommune.no/Ressurser.aspx .
 * Kommuners eksisterende API. Krever antagelig særimplementasjon pr. kommune, og muligens endring på kommunesiden hvis det er "anti-spam"-funksjoner i løsninger som blokkerer for maskinell innsending av meldinger.
 * Kommuner kan implementere !FixMyStreet-APIet for å ta i mot saker.

London har nylig tatt i bruk et nytt API for å ta imot problemrapporter. Det antas å være det som er omtalt på http://reportitapi.com/ .
Line 112: Line 68:
 * I følge en [http://bentekalsnes.wordpress.com/2008/12/04/lessons-learned-from-mysociety/ blogpost] har Stavanger kommune allerede fungerende tilsvarende tjeneste. [http://www.stavanger.kommune.no/publikum/aktuelt.nsf/SVGAktuelt/9A59A62D996B9160C1256FFC0052D5E6?OpenDocument&referer=Veg Skjemaet] har en rekke kategorier.
 * [https://lextra.oslo.kommune.no/app/snok/sam/sam001/ Samferdselsetaten i Oslo, webskjema] til å melde i fra hull i veien, mm.
 * [http://www.asker.kommune.no/Dialog/Kontakt-oss/AskerDialogen/ Asker kommune, webskjema] til å melde saker.
 * [http://www.gatami.no/ Tromsø kommune, webskjema samt mobiltjenester] for å rapportere eller se innspill fra innbyggerne i Tromsø (som hull i veibanen, dårlig strøing, manglende gatelys eller annet)
 * [http://www.porsgrunn.kommune.no/Hovedmeny/Selvbetjening1/MinGate/ Porsgrunn kommunes tjeneste]
 * [http://www.linux.com/feature/154814 Displaying maps with OpenLayers]
 * [http://trac.openlayers.org/browser/trunk/openlayers/lib/OpenLayers/Control/GetFeature.js#L191 click i openlayers]
 * I følge en [[http://bentekalsnes.wordpress.com/2008/12/04/lessons-learned-from-mysociety/|blogpost]] har Stavanger kommune allerede fungerende tilsvarende tjeneste. [[http://www.stavanger.kommune.no/publikum/aktuelt.nsf/SVGAktuelt/9A59A62D996B9160C1256FFC0052D5E6?OpenDocument&referer=Veg|Skjemaet]] har en rekke kategorier.
 * [[https://lextra.oslo.kommune.no/app/snok/sam/sam001/|Samferdselsetaten i Oslo, webskjema]] til å melde i fra hull i veien, mm.
 * [[http://www.asker.kommune.no/Dialog/Kontakt-oss/AskerDialogen/|Asker kommune, webskjema]] til å melde saker.
 * [[http://www.gatami.no/|Tromsø kommune, webskjema samt mobiltjenester]] for å rapportere eller se innspill fra innbyggerne i Tromsø (som hull i veibanen, dårlig strøing, manglende gatelys eller annet)
 * [[http://www.porsgrunn.kommune.no/Hovedmeny/Selvbetjening/MinGate/|Porsgrunn kommunes tjeneste]]
 * [[http://fiksgata.kongsvinger.no/|Kongsvinger kommunes tjeneste]]
 * http://www.fi
xourcity.org/
 * http://fixm
ystreet.ca/
 * http://fixmystreet.kr/
 * http://www.verbeterdebuurt.nl/
 * http://www.huduma.info/
 * http://www.slf.no/Trafikk_sikkerhet/Vedlikehold_veinett/trafikkfelleskjema
 * http://arkiv.nm
cu.org/arkiv/veifelleskjema/skjema.asp

FiksGataMi

Den britiske tjenesten FixMyStreet gjør det enkelt å rapportere om problemer til offentlig myndighet i Storbritannia. En slik tjeneste eksisterer fra og med 2011-03-02 for Norge, og NUUG har fått den på plass. Besøk http://www.fiksgatami.no/ for å bruke tjenesten.

Koden til fixmystreet er tilgjengelig via CVS og GIT fra MySociety,og er tilpasset norske forhold av mySociety på betalt oppdrag fra NUUG. Oppdraget ble finansiert av DSS, Friprog-senteret og NUUG. Kartgrunnlag og kommunegrenseinformasjon hentes fra fra OpenStreetmap.org. Postnummberdatabase kan hentes fra Erik Bolstad og vi bør spore opp finansiering til å få lagt dette inn i http://mapit.nuug.no/ . Adresseoppslag og postnummeroppslag gjøres pr. 2011-03-02 via Google Maps.

Utvikling av mysociety-prosjekter koordineres på epostlisten developers-public. Den norske delen har egen epostliste og en blogg (admin-lenke).(For tiden nede)"

Wikisider relatert til FiksGataMi

Søknad om støtte til utvikling

Store deler av arbeidet knyttet til prosjektet vil være relatert til utvikling/endring i programvaren. Dette er et omfattende arbeid og Nuug jobber nå med en søknad om økonomisk støtte fra Nuug foundation.

Gruppemedlemmer

  • Petter Reinholdtsen
  • Mari Wang
  • Christer Gundersen
  • Cato Auestad

Studentlaget til Naturvernforbundet i Bergen jobber med egen løsning, men ønsker å støtte bruken og gi tilbakemeldinger tilbake til fiksgatami. Om mulig kan vi lage en overføring av registreringer fra bedreby til fiksgatami

Seminar for mottakere i det offentlige

Det planlegges et seminar om FiksGataMi for de som mottar meldinger. Den har egen wikiside.

Positive kommuner

Det er en rekke kommuner som har lenket inn til FiksGataMi fra sine egne websider. En komplett oversikt finnes på egen wikiside.

Oversettelse til norsk bokmål

Oversettelsen gjøres gjennom en po-fil, og er fullført av Christer og Petter. Oversettelsen er komplett.

Oppsett

FixMyStreet-koden ligger i mysociety-prosjektets CVS- og GIT-arkiv. Systemet bruker Perl, PHP og PostgreSQL. For å sette opp en ny maskin med tjenesten har Petter laget et script som tar seg av det som trengs (med unntak av å sette opp cronjobber). Scriptet er tilgjengelig fra http://www.nuug.no/prosjekt/fiksgatami/update-server .

En perl-modul som ikke finnes i Debian/Lenny og /Squeeze må også installeres, Statistics::Distributions. Petter laget debian-pakke vha. dh-make-perl, og installerte den.

Oppsett av tjenesten befinner seg i bci/conf/general og er basert på bci/conf/general-example. Den inneholder navn på website, oppkoblingsinfo mot postgresql etc.

For utgående epost er nullmailer satt opp til å sende epost via smtp.uio.no.

Testmaskin

USIT ved Universitetet i Oslo har donert en server til prosjektet. Den er på strøm-og-nett-avtale hos USIT. Det er en IBM eserver xSeries 345 med 2 x Intel Xeon 2,66 GHz CPUer, 2,5 GB RAM, og 3 x 36 GB + 2 x 146 GB SCSI-disker tilkoblet ServeRAID 5i RAID-kontroller. Den er satt opp med Debian Lenny. Denne testmaskinen er pr. 2011-01-22 ikke i bruk, og fiksgatami.nuug.no samt fiksgatami-dev.nuug.no kjører som virtuelle maskiner på virtualiseringsverten til Skolelinux.

Munin-grafer er tilgjengelig for å overvåke tilstanden til maskinen.

Funksjoner og ønskeliste

Se funksjoner på fiksgatami sine funksjoner]

Veikart fixmystreet

(her skal det lenkes til roadmap i england, for å se hvilke nye løsninger som kommer, slik at man kanskje kan unngå å jobbe dobbelt med saker i england og fiksgatami..)

Integrasjon mot interne kommunale systemer

Det er flere interessante muligheter rundt integrasjon mot kommunale systemer. Her er noen kandidater og muligheter:

  • Inline/frame-inkludering på kommunens egen side, se f.eks. http://www.kristiansund.com/startside/fiksgatami

  • Overføring av informasjon til kommunene med Open311-API i stedet for epost. http://www.open311.org/ er et enkelt XML og JSON-basert API for å hente ut kategoriliste, sende inn saker og hente ut status på både enkeltsaker og mange saker.

  • Legge ved BK XML i epostene, for å gjøre det enklere for de som bruker det formatet å overføre informasjon til eget saksbehandlingssystem. BK XML er dokumentert på http://www.geointegrasjon.no/standard/referanser/bkxml-og-oio og http://rep.baerum.kommune.no/Ressurser.aspx .

  • Kommuners eksisterende API. Krever antagelig særimplementasjon pr. kommune, og muligens endring på kommunesiden hvis det er "anti-spam"-funksjoner i løsninger som blokkerer for maskinell innsending av meldinger.
  • Kommuner kan implementere FixMyStreet-APIet for å ta i mot saker.

London har nylig tatt i bruk et nytt API for å ta imot problemrapporter. Det antas å være det som er omtalt på http://reportitapi.com/ .

Referanser

grupper/fiksgatami (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)