Differences between revisions 25 and 26
Revision 25 as of 2009-01-11 16:28:07
Size: 5714
Comment: Nevn at vi trenger perl-modulen Statistics::Distributions.
Revision 26 as of 2009-01-11 17:48:05
Size: 5896
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
Den britiske tjenesten [http://www.fixmystreet.com/ FixMyStreet] gjør det enkelt å rapportere om problemer til offentlig myndighet i Storbritannia. En slik tjeneste bør også eksistere i Norge, og NUUG har en gruppe som er igang med å få på plass en slik tjeneste.
Line 3: Line 4:
Den britiske tjenesten [http://www.fixmystreet.com/ FixMyStreet] gjør det enkelt å rapportere om problemer til
offentlig myndighet i Storbritannia. En slik tjeneste bør også eksistere i Norge, og NUUG har en gruppe som er igang med å få på
plass en slik tjeneste.
Koden til fixmystreet er tilgjengelig [https://secure.mysociety.org/cvstrac/dir?d=mysociety/bci via CVS] fra [http://www.mysociety.org MySociety], og det bør ikke være så mye jobb å tilpasse den norske forhold. Det trengs i tillegg kartgrunnlag og adresse/postnummerdatabase med georeferanse. Kart kan antagelig hentes fra [http://www.openstreetmap.org/?lat=66.4&lon=15.2&zoom=4&layers=B000FTF OpenStreetmap.org], og adresse/postnummberdatabase kan muligens kjøpes fra posten.
Line 7: Line 6:
Koden til fixmystreet er tilgjengelig [https://secure.mysociety.org/cvstrac/dir?d=mysociety/bci via CVS] fra [http://www.mysociety.org MySociety], og det bør ikke være
så mye jobb å tilpasse den
norske forhold. Det trengs i tillegg kartgrunnlag og adresse/postnummerdatabase med georeferanse. Kart kan
antagelig hentes fra [http://www.openstreetmap.org/?lat=66.4&lon=15.2&zoom=4&layers=B000FTF OpenStreetmap.org], og adresse/postnummberdatabase kan muligens
kjøpes fra posten.

Utvikling av mysociety-prosjekter koordineres på epostlisten [https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/developers-public/ developers-public]. Den norske delen har [http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/fiksgatami egen epostliste] og en
[http://christergundersen.com/fiksgatami/ blogg].
Utvikling av mysociety-prosjekter koordineres på epostlisten [https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/developers-public/ developers-public]. Den norske delen har [http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/fiksgatami egen epostliste] og en [http://christergundersen.com/fiksgatami/ blogg].
Line 17: Line 9:
Line 22: Line 13:
== Oversettelse til Norsk ==
Oversettelsen gjøres gjennom en po-fil.
Line 23: Line 16:
Saker til avklaring:

 * Epostadresse for mottak av henvendelser?(dukker opp et par steder i filen)
 * Kan se ut som noen tekster på forsiden ikke ligger i filen:
  * Help
  *
Line 24: Line 23:
FixMyStreet-koden ligger i bci-katalogen i mysociety-prosjektets CVS. Det kommer av at prosjektet ble kalt BrokenCivicInfrastructure originalt. Systemet bruker Perl, PHP og PostgreSQL. Følgende Debian-pakker trengs:
Line 25: Line 25:
FixMyStreet-koden ligger i bci-katalogen i mysociety-prosjektets CVS. Det kommer av at prosjektet ble kalt
BrokenCivicInfrastructure originalt. Systemet bruker Perl, PHP og PostgreSQL. Følgende Debian-pakker trengs:
  libcache-memcached-perl
  libfile-slurp-perl
  libgeography-nationalgrid-perl
  liberror-perl
  libwww-perl
  libimage-magick-perl
  libdbd-pg-perl
  libio-string-perl
  libregexp-common-perl
  libmath-bigint-gmp-perl
  libdigest-sha1-perl
  libxml-rss-perl
  libfcgi-perl
  php5-cli
  postgresql
  apache2
 . libcache-memcached-perl libfile-slurp-perl libgeography-nationalgrid-perl liberror-perl libwww-perl libimage-magick-perl libdbd-pg-perl libio-string-perl libregexp-common-perl libmath-bigint-gmp-perl libdigest-sha1-perl libxml-rss-perl libfcgi-perl php5-cli postgresql apache2
Line 46: Line 28:
Oppsett befinner seg i {{{bci/conf/general}}}, og en kan ta utgangspunkt i {{{bci/conf/general-example}}}. Den
inneholder navn på website, oppkoblingsinfo mot postgresql etc.
Oppsett befinner seg i {{{bci/conf/general}}}, og en kan ta utgangspunkt i {{{bci/conf/general-example}}}. Den inneholder navn på website, oppkoblingsinfo mot postgresql etc.
Line 49: Line 30:
PostgreSQL-database må opprettes. På debian gjøres dette som bruker postgres. Det må også legges inn støtte for
plpgsql.
PostgreSQL-database må opprettes. På debian gjøres dette som bruker postgres. Det må også legges inn støtte for plpgsql.
Line 55: Line 36:
Så må den nye postgresql-brukeren få satt passord:
Line 56: Line 38:
Så må den nye postgresql-brukeren få satt passord:
Line 60: Line 41:
Fixmystreet-koden er sjekket ut under /srv/mysociety. Deretter må SQL-skjema opprettes som bruker sqldbowner:
Line 61: Line 43:
Fixmystreet-koden er sjekket ut under /srv/mysociety.
Deretter må SQL-skjema opprettes som bruker sqldbowner:
Line 68: Line 48:
Så må apache-konfigurasjonen lenkes inn, og noen apache-moduler gjøres tilgjengelige. Filen i sites-available er hentet fra en kommentar i /srv/mysociety/bci/conf/httpd.conf:
Line 69: Line 50:
Så må apache-konfigurasjonen lenkes inn, og noen apache-moduler gjøres tilgjengelige. Filen i sites-available
er hentet fra en kommentar i /srv/mysociety/bci/conf/httpd.conf:
Line 89: Line 68:
Pga. ukjent problem med oppsett av ProxyPassReverse-valget i /srv/mysociety/bci/conf/httpd.conf, er følgende endring lagt inn. Noen bør finne ut hva som er galt og fikse det.
Line 90: Line 70:
Pga. ukjent problem med oppsett av ProxyPassReverse-valget i /srv/mysociety/bci/conf/httpd.conf, er følgende
endring lagt inn. Noen bør finne ut hva som er galt og fikse det.
Line 98: Line 76:
Line 104: Line 81:
Line 108: Line 84:
Line 110: Line 85:
Line 116: Line 90:
Line 120: Line 93:

Fiks gata mi

Den britiske tjenesten [http://www.fixmystreet.com/ FixMyStreet] gjør det enkelt å rapportere om problemer til offentlig myndighet i Storbritannia. En slik tjeneste bør også eksistere i Norge, og NUUG har en gruppe som er igang med å få på plass en slik tjeneste.

Koden til fixmystreet er tilgjengelig [https://secure.mysociety.org/cvstrac/dir?d=mysociety/bci via CVS] fra [http://www.mysociety.org MySociety], og det bør ikke være så mye jobb å tilpasse den norske forhold. Det trengs i tillegg kartgrunnlag og adresse/postnummerdatabase med georeferanse. Kart kan antagelig hentes fra [http://www.openstreetmap.org/?lat=66.4&lon=15.2&zoom=4&layers=B000FTF OpenStreetmap.org], og adresse/postnummberdatabase kan muligens kjøpes fra posten.

Utvikling av mysociety-prosjekter koordineres på epostlisten [https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/developers-public/ developers-public]. Den norske delen har [http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/fiksgatami egen epostliste] og en [http://christergundersen.com/fiksgatami/ blogg].

Gruppemedlemmer

 • Petter Reinholdtsen
 • Mari Wang
 • Christer Gundersen
 • Studentlaget til Naturvernforbundet i Bergen

Oversettelse til Norsk

Oversettelsen gjøres gjennom en po-fil.

Saker til avklaring:

 • Epostadresse for mottak av henvendelser?(dukker opp et par steder i filen)
 • Kan se ut som noen tekster på forsiden ikke ligger i filen:
  • Help

Oppsett

FixMyStreet-koden ligger i bci-katalogen i mysociety-prosjektets CVS. Det kommer av at prosjektet ble kalt BrokenCivicInfrastructure originalt. Systemet bruker Perl, PHP og PostgreSQL. Følgende Debian-pakker trengs:

 • libcache-memcached-perl libfile-slurp-perl libgeography-nationalgrid-perl liberror-perl libwww-perl libimage-magick-perl libdbd-pg-perl libio-string-perl libregexp-common-perl libmath-bigint-gmp-perl libdigest-sha1-perl libxml-rss-perl libfcgi-perl php5-cli postgresql apache2

En perl-modul som ikke finnes i Debian/Lenny må også installeres, [http://ftp.port80.se/pub/CPAN/authors/id/M/MI/MIKEK/Statistics-Distributions-1.02.tar.gz Statistics::Distributions]. Laget debian-pakke vha. dh-make-perl, og installerte den.

Oppsett befinner seg i bci/conf/general, og en kan ta utgangspunkt i bci/conf/general-example. Den inneholder navn på website, oppkoblingsinfo mot postgresql etc.

PostgreSQL-database må opprettes. På debian gjøres dette som bruker postgres. Det må også legges inn støtte for plpgsql.

su postgres -c "createuser -SDRl www-data"
su postgres -c "createdb --owner www-data fixmystreet; createlang plpgsql fixmystreet"

Så må den nye postgresql-brukeren få satt passord:

su postgres -c "psql -c \"alter user \\\"www-data\\\" with password 'secret';\""

Fixmystreet-koden er sjekket ut under /srv/mysociety. Deretter må SQL-skjema opprettes som bruker sqldbowner:

su www-data -c "psql fixmystreet -f /srv/mysociety/bci/db/schema.sql"
su www-data -c "psql fixmystreet -f /srv/mysociety/bci/db/alert_types.sql"
su www-data -c "psql fixmystreet -f /srv/mysociety/bci/db/alert_types_eha.sql"

Så må apache-konfigurasjonen lenkes inn, og noen apache-moduler gjøres tilgjengelige. Filen i sites-available er hentet fra en kommentar i /srv/mysociety/bci/conf/httpd.conf:

ln -s /srv/mysociety/bci/conf/httpd.conf /etc/apache2/sites-available/fixmystreet
cat > /etc/apache2/sites-available/fixmystreet <<EOF
# BCI
<VirtualHost *:80>
  ServerName fiksgatami.no
  DocumentRoot /srv/mysociety/bci/web/
  <Directory /srv/mysociety/bci/web>
    Include /srv/mysociety/bci/conf/httpd.conf
    Options +ExecCGI
    AddHandler cgi-script .cgi
  </Directory>
  Alias /admin/ /srv/mysociety/bci/web-admin/
</VirtualHost>
EOF
a2ensite fixmystreet
a2enmod proxy rewrite

Pga. ukjent problem med oppsett av ProxyPassReverse-valget i /srv/mysociety/bci/conf/httpd.conf, er følgende endring lagt inn. Noen bør finne ut hva som er galt og fikse det.

--- conf/httpd.conf   15 Oct 2008 15:42:29 -0000   1.38
+++ conf/httpd.conf   11 Jan 2009 11:17:36 -0000
@@ -71,8 +71,9 @@
 RewriteRule ^/report/([0-9]+)        /report/$1 [R]
 RewriteRule ^/alerts/?$           /alert [R=permanent]
-ProxyPass /tilma/ http://tilma.mysociety.org/
-ProxyPassReverse /tilma/ http://tilma.mysociety.org/
+# Not sure why this isn't working, disabling for now [pere 2009-01-11]
+#ProxyPass /tilma/ http://tilma.mysociety.org/
+#ProxyPassReverse /tilma/ http://tilma.mysociety.org/
 # CGI files can be referred without CGI
 RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI}.cgi -f

Testmaskin

USIT ved Universitetet i Oslo har donert en server til prosjektet. Den er på strøm-og-nett-avtale hos USIT. Det er en IBM eserver xSeries 345 med 2 x Intel Xeon 2,66 GHz CPUer, 2,5 GB RAM, og 3 x 36 GB + 2 x 146 GB SCSI-disker tilkoblet ServeRAID 5i RAID-kontroller. Den er satt opp med Debian Lenny.

[http://munin.nuug.no/nuug.no/fiksgatami.nuug.no.html Munin-grafer] er tilgjengelig for å overvåke tilstanden til maskinen.

Funksjoner og ønskeliste

Se funksjoner på :grupper/fiksgatami/funksjoner:fiksgatami sine funksjoner

Referanser

grupper/fiksgatami (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)