Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2008-12-23 13:40:01
Size: 834
Comment: Litt flere lenker.
Revision 3 as of 2008-12-23 13:41:19
Size: 874
Comment: Sett norge i fokus på OSM.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
antagelig hentes fra [http://www.openstreetmap.org/ OpenStreetmap.org], og adresse/postnummberdatabase kan muligens antagelig hentes fra [http://www.openstreetmap.org/?lat=66.4&lon=15.2&zoom=4&layers=B000FTF OpenStreetmap.org], og adresse/postnummberdatabase kan muligens

Fiks gata mi

Den britiske tjenesten [http://www.fixmystreet.com/ FixMyStreet] gjør det enkelt å rapportere om problemer til offentlig myndighet i Storbritannia. En slik tjeneste bør også eksistere i Norge, og NUUG har en gruppe som er igang med å få på plass en slik tjeneste.

Koden til fixmystreet er tilgjengelig [https://secure.mysociety.org/cvstrac/dir?d=mysociety/bci via CVS] fra [http://www.mysociety.org MySociety], og det bør ikke være så mye jobb å tilpasse den norske forhold. Det trengs i tillegg kartgrunnlag og adresse/postnummerdatabase med georeferanse. Kart kan antagelig hentes fra [http://www.openstreetmap.org/?lat=66.4&lon=15.2&zoom=4&layers=B000FTF OpenStreetmap.org], og adresse/postnummberdatabase kan muligens kjøpes fra posten.

Gruppemedlemmer

  • Petter Reinholdtsen
  • Mari Wang
  • Christer Gundersen

grupper/fiksgatami (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)