Differences between revisions 17 and 18
Revision 17 as of 2009-01-06 12:11:53
Size: 3412
Comment: Link til munin.
Revision 18 as of 2009-01-07 12:10:49
Size: 3476
Comment: Lenk til blog og fiks formattering.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
Utvikling av mysociety-prosjekter koordineres på epostlisten [https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/developers-public/ developers-public]. Den norske delen har [http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/fiksgatami egen epostliste]. Utvikling av mysociety-prosjekter koordineres på epostlisten [https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/developers-public/ developers-public]. Den norske delen har [http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/fiksgatami egen epostliste] og en
[http://christergundersen.com/fiksgatami/ blogg].
Line 43: Line 45:

  createdb --owner sqldbowner fixmystreet; createlang plpgsql fixmystreet
{{{
createdb --owner sqldbowner fixmystreet; createlang plpgsql fixmystreet
}}}
Line 47: Line 50:

  psql fixmystreet -f db/schema.sql
  psql fixmystreet -f db/alert_types.sql
  psql fixmystreet -f db/alert_types_eha.sql
{{{
psql fixmystreet -f db/schema.sql
psql fixmystreet -f db/alert_types.sql
psql fixmystreet -f db/alert_types_eha.sql
}}}

Fiks gata mi

Den britiske tjenesten [http://www.fixmystreet.com/ FixMyStreet] gjør det enkelt å rapportere om problemer til offentlig myndighet i Storbritannia. En slik tjeneste bør også eksistere i Norge, og NUUG har en gruppe som er igang med å få på plass en slik tjeneste.

Koden til fixmystreet er tilgjengelig [https://secure.mysociety.org/cvstrac/dir?d=mysociety/bci via CVS] fra [http://www.mysociety.org MySociety], og det bør ikke være så mye jobb å tilpasse den norske forhold. Det trengs i tillegg kartgrunnlag og adresse/postnummerdatabase med georeferanse. Kart kan antagelig hentes fra [http://www.openstreetmap.org/?lat=66.4&lon=15.2&zoom=4&layers=B000FTF OpenStreetmap.org], og adresse/postnummberdatabase kan muligens kjøpes fra posten.

Utvikling av mysociety-prosjekter koordineres på epostlisten [https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/developers-public/ developers-public]. Den norske delen har [http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/fiksgatami egen epostliste] og en [http://christergundersen.com/fiksgatami/ blogg].

Gruppemedlemmer

  • Petter Reinholdtsen
  • Mari Wang
  • Christer Gundersen
  • Studentlaget til Naturvernforbundet i Bergen

Oppsett

FixMyStreet-koden ligger i bci-katalogen i mysociety-prosjektets CVS. Det kommer av at prosjektet ble kalt BrokenCivicInfrastructure originalt. Systemet bruker Perl, PHP og PostgreSQL. Følgende Debian-pakker trengs:

  • libcache-memcached-perl libfile-slurp-perl libgeography-nationalgrid-perl liberror-perl libwww-perl libimage-magick-perl libdbd-pg-perl libio-string-perl libregexp-common-perl libmath-bigint-gmp-perl php5-cli postgresql .

Oppsett befinner seg i bci/conf/general, og en kan ta utgangspunkt i bci/conf/general-example. Den inneholder navn på website, oppkoblingsinfo mot postgresql etc.

PostgreSQL-database må opprettes. På debian gjøres dette som bruker postgres. Det må også legges inn støtte for plpgsql.

createdb --owner sqldbowner fixmystreet; createlang plpgsql fixmystreet

Deretter må SQL-skjema opprettes som bruker sqldbowner:

psql fixmystreet -f db/schema.sql
psql fixmystreet -f db/alert_types.sql
psql fixmystreet -f db/alert_types_eha.sql

Testmaskin

USIT ved Universitetet i Oslo har donert en server til prosjektet. Den er på strøm-og-nett-avtale hos USIT. Det er en IBM eserver xSeries 345 med 2 x Intel Xeon 2,66 GHz CPUer, 2,5 GB RAM, og 3 x 36 GB + 2 x 146 GB SCSI-disker tilkoblet ServeRAID 5i RAID-kontroller. Den er satt opp med Debian Lenny.

[http://munin.nuug.no/nuug.no/fiksgatami.nuug.no.html Munin-grafer] er tilgjengelig for å overvåke tilstanden til maskinen.

Funksjoner og ønskeliste

Se funksjoner på :grupper/fiksgatami/funksjoner:fiksgatami sine funksjoner

Referanser

grupper/fiksgatami (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)