Differences between revisions 11 and 13 (spanning 2 versions)
Revision 11 as of 2009-01-03 12:51:30
Size: 2586
Comment: Lenk til skjemaet i stavanger.
Revision 13 as of 2009-01-05 12:10:55
Size: 2787
Comment: Lenk til ny epostliste.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
Utvikling av mysociety-prosjekter koordineres på epostlisten [https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/developers-public/ developers-public].
Utvikling av mysociety-prosjekter koordineres på epostlisten [https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/developers-public/ developers-public].  Den norske delen har [http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/fiksgatami egen epostliste].
Line 56: Line 55:
 * [http://www.asker.kommune.no/Dialog/Kontakt-oss/AskerDialogen/ Asker kommune, webskjema] til å melde saker.

Fiks gata mi

Den britiske tjenesten [http://www.fixmystreet.com/ FixMyStreet] gjør det enkelt å rapportere om problemer til offentlig myndighet i Storbritannia. En slik tjeneste bør også eksistere i Norge, og NUUG har en gruppe som er igang med å få på plass en slik tjeneste.

Koden til fixmystreet er tilgjengelig [https://secure.mysociety.org/cvstrac/dir?d=mysociety/bci via CVS] fra [http://www.mysociety.org MySociety], og det bør ikke være så mye jobb å tilpasse den norske forhold. Det trengs i tillegg kartgrunnlag og adresse/postnummerdatabase med georeferanse. Kart kan antagelig hentes fra [http://www.openstreetmap.org/?lat=66.4&lon=15.2&zoom=4&layers=B000FTF OpenStreetmap.org], og adresse/postnummberdatabase kan muligens kjøpes fra posten.

Utvikling av mysociety-prosjekter koordineres på epostlisten [https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/developers-public/ developers-public]. Den norske delen har [http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/fiksgatami egen epostliste].

Gruppemedlemmer

  • Petter Reinholdtsen
  • Mari Wang
  • Christer Gundersen

Oppsett

FixMyStreet-koden ligger i bci-katalogen i mysociety-prosjektets CVS. Det kommer av at prosjektet ble kalt BrokenCivicInfrastructure originalt. Systemet bruker Perl, PHP og PostgreSQL. Følgende Debian-pakker trengs:

  • libcache-memcached-perl libfile-slurp-perl libgeography-nationalgrid-perl liberror-perl libwww-perl libimage-magick-perl libdbd-pg-perl libio-string-perl libregexp-common-perl libmath-bigint-gmp-perl php5-cli postgresql .

Oppsett befinner seg i bci/conf/general, og en kan ta utgangspunkt i bci/conf/general-example. Den inneholder navn på website, oppkoblingsinfo mot postgresql etc.

PostgreSQL-database må opprettes. På debian gjøres dette som bruker postgres. Det må også legges inn støtte for plpgsql.

  • createdb --owner sqldbowner fixmystreet; createlang plpgsql fixmystreet

Deretter må SQL-skjema opprettes som bruker sqldbowner:

  • psql fixmystreet -f db/schema.sql psql fixmystreet -f db/alert_types.sql psql fixmystreet -f db/alert_types_eha.sql

Referanser

grupper/fiksgatami (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)