Vi har mottatt mange tilbakemeldinger fra de forskjellige kommunene i Norge, med både spørsmål og kritikk. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger vi får og ønsker å svare hver enkelt. Mange av spørsmålene innebærer stort sett det samme i essens, så vi har prøvd å samle de mest etterspurte temaene her. Det er et mål for oss å ha en åpen dialog med kommuner og etater for å gi innbyggerene best, og kjappest, mulig respons.

Tips til offentlige virksomheter som mottar meldinger fra FiksGataMi

Hvis din virksomhet har mottatt en melding ønsker vi at du gjør følgende:

  1. Finner ut om saken gjelder et område som deres virksomhet har ansvaret for. Hvis ikke, sende meldingen videre til den riktig instans og gi oss et tips om hva som er riktig instans.

  2. Når problemet er løst går den hos deres virksomhet som har ansvaret inn på problemet i FiksGataMi og krysser av saken som løst og legger ved en forklarende tekst om hvilke tiltak som er gjennomført. Når dere gjøre dette vil også den som har meldt problemet automatisk motta en epost. De som sendte inn rapporten vil i tillegg få en påminningsepost noen uker etter at de sendte inn saken, der de blir spurt om status og bedt om å holde rapporten oppdatert. De vil forhåpentligvis registrere at problemet er løst hvis det ikke allerede er registrert.

Vi i FiksGataMi ønsker å samarbeide med offentlige virksomheter slik at vi kan gi innbyggerne raske svar på deres forespørseler, men ikke minst løse de problemene som meldes på en effektiv måte.

Hvis du ønsker liste over problemene som er meldt til din administrasjon, følg punktene 1 og 2 i anvisningen under. Hvis du ønsker å ha oversikt i Google Maps over de 20 siste problemene som er meldt kan du gjøre følgende:

  1. Klikk på menypunktet "Alle rapporter"

  2. Finn din kommune i listen og klikk på den
  3. Klipp på det orange ikonet for RSS opp til høyre
  4. Klipp ut webadressen, f.eks: http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Alta

  5. Gå på http://maps.google.com/ og lim linken i punkt 4 inn i søkefeltet til Google Maps.

Du skal da få opp de 20 siste problemene.

Det er også mulig å få opp alle saker innenfor et geografisk område ved å bruke en GeoRSS med area/ i stedet for reports. Forsøk f.eks. http://www.fiksgatami.no/rss/area/Finnmark for å få alle saker som er rapportert i området dekket av Finnmark fylke.

Utvidet søkemuligheter finnes i Open311-grensesnittet. Det kan f.eks. brukes til å finne alle ikke-fiksede problemer rapportert til en eller flere administrasjoner. Her er et eksempel som får frem de siste 200 uløste problemene rapportert til Trondheim kommune (Trondheim valgt da de har fått flest problemrapporter så langt). I tillegg til GeoRSS-format kan det hentes ut XML-formattert informasjon som kan viderebehandles lokalt. Se Open311-siden for mer informasjon om muligheter.

For videre spørsmål om enkelte rapporter

Når skal problemer markeres som 'fikset' og hvem gjør dette?

Vi har mottatt rapporter som gjelder fylkesvei/europavei

Vi har egne e-postadresser for de forskjellige ansvarsområdene

Problemer med dårlige kart

Hvordan håndteres kommuner som har eksisterende system for å ta imot henvendelser fra innbyggerne?

Hvordan fungerer FiksGataMi internt?

grupper/fiksgatami/tips (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)