Søknad til Nuug Foundation

Beskrivelse av prosjektet

Plan for utvikling

Budsjett

Søknad om midler

Midler Nuug

Oppgaver * Konvertering til bruk av Open Layers og Open streetmap som kart * Tilpasse tjenesten som gjør oppslag mot admin område(fra valgkrets til kommune/fylke) * MapBit tjenestene må skrives om * Oppslag fra kart til postnr(hvor du står blir postnr)

* Tom Stenber