Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2009-05-27 09:40:36
Size: 132
Comment:
Revision 2 as of 2009-05-27 09:46:53
Size: 419
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:

Oppgaver
* Konvertering til bruk av Open Layers og Open streetmap som kart
* Tilpasse tjenesten som gjør oppslag mot admin område(fra valgkrets til kommune/fylke)
* MapBit tjenestene må skrives om
* Oppslag fra kart til postnr(hvor du står blir postnr)

* Tom Stenber
  

Søknad til Nuug Foundation

Beskrivelse av prosjektet

Plan for utvikling

Budsjett

Søknad om midler

Midler Nuug

Oppgaver * Konvertering til bruk av Open Layers og Open streetmap som kart * Tilpasse tjenesten som gjør oppslag mot admin område(fra valgkrets til kommune/fylke) * MapBit tjenestene må skrives om * Oppslag fra kart til postnr(hvor du står blir postnr)

* Tom Stenber

grupper/fiksgatami/soknad (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)