Søknad om prosjektmilder til FiksGatami.no

Den britiske tjenesten FixMyStreet gjør det enkelt å rapportere om problemer til offentlig myndighet i Storbritannia. Tjeneste gir brukere mulighet til å melde inn saker som for eksempel søppel i gaten, hull i veien, gatlykter som ikke lyser osv. Feilen blir så sendt til den riktige kommune/etat for eksempel som en epost. Alle meldte saker fremstilles gjennom kart slik at man som bruker enkelt kan få oversikt over saker i et område. En slik tjeneste bør også eksistere i Norge, og NUUG har en gruppe som er igang med å få på plass en slik tjeneste. Flere kommuner har vist interesse for Fiksgatami.no som prosjekt. Asker kommunes IKT-sjef holdt foredrag under konferansen GoOpen i april 2009, der brukte han Fiksgatami.no som et eksempel på en mulig tjeneste for Asker kommune. Under eKommunekonferanse i mai 2009 fikk prosjektet oppmerksomhet gjennom flere foredrag.

Utvikling av mysociety-prosjekter koordineres på epostlistendevelopers-public. Dennorske delenharegen epostlisteog enblogg.

Plan for utvikling

Koden til fixmystreet er tilgjengeligvia CVSfraMySociety, og det bør ikke være så mye jobb å tilpasse den norske forhold. Prosjektet jobber nå med å tilpasse løsningen slik at vi kan bruke fraOpenStreetmap.org. Epostadresser til alle kommuner kan kjøpes av Kommuneforlaget for ca. kr. 5000.-Vi har satt opp en instans av programvaren som er analysert og testet og har kommet til at vi må ha ekstern bistand til følgende utviklingsoppgaver:

Utover dette vil det påløpet noe kostnader knyttet til kjøp av datagrunnlag for adresser, postnr og epostadresser. Vi renger også med at det vil være behov for noe estern bistand i forbindelse med drift og vedlikehold.

Budsjett for utvikling og drift 1. år

Totalt søker vi om 70.000 kroner. Når første versjon av Fiksgatami er i produksjon vil prosjektet søke samarbeid med kommuner for å sikre utbredelse av løsningen. Dette vil også gi prosjektet mulighet for fremtidig finansiering. Et første bidrag fra Nuug Foundation vil være av stor betydning for at vi lykkes med den vider satsningen.

Med vennling hilsen

Styret i Nuug

grupper/fiksgatami/soknad (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)