FiksGataMi-seminar 2012

Det planlegges et heldagseminar for mottakere av meldinger fra FiksGataMi i februar 2012. Forslag til dato er onsdag 1. februar.

Ideer til foredragsholdere

Christer kan fikse lokaler hos KS. Christer skal annonsere planene og høre om hvor mange som er interessert.

Deltageravgiften bør antagelig være nok til dekke videreutvikling av FiksGataMi.

grupper/fiksgatami/seminar-2012 (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)