Tips til kommuner som vil dele data med kartløsningen bak FiksGataMi

Her er litt informasjon til kommuner som er interessert i å forbedre kartet brukt av FiksGataMi ved å bidra med kartata til OpenStreetmap. Vi tar svært gjerne imot kartdata uten bruksbegresninger.

I grove trekk er det to steg som trengs:

  1. Kommunen publiserer kartdata med bruksvilkår som gjør det mulig for OpenStreetmap-prosjektet å importere disse i OpenStreetmap.

  2. Kommunen samarbeider med OpenStreetmap-folk om å importere disse. Dvs. f.eks. svarer på spørsmål om tolkning av datafilene.

For punkt en trengs det at kommunen vet at det er kommunens data som de gir ut med akseptable bruksvilkår. Eierskap til det som burde være offentlig informasjon har vært problematisk tidligere. Vi vil anbefale at en publiserer med bruksvilkårene beskrevet på http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/ , men er ikke erfaren på området så det kan hende andre muligheter også fungerer. Hvis dette er data som vegvesenet eller kartverket er involvert i eierskapet til, er det antagelig lurt om kommunen sjekker med dem om eierskapet.

Her er forslag til avtale basert på avtale inngått i Danmark om donasjon av flyfoto. TK byttes ut med kommunens navn.

Avtale om tilgjengeliggjøring av geomatikkdata

TK stiller kopi av geomatikkdata til rådighet for OpenStreetMap-miljøet. Data kan videredistribueres under betingelser gitt av PDDL [PDDL]. TK er eier av de aktuelle data med omfang er beskrevet i detalj under.  Data tilgjengeliggjøres slik de er på Shape- eller SOSI-format, uten noen garantier og forpliktelser for TK. Konvertering og distribusjon utføres av norske bidragsytere til OpenStreetMap, og importerte data skal merkes med `source=TK`. TK stiller ingen krav til avledede data gjennom OpenStreetMap, som kan distribueres under en vilkårlig lisens inkludert OdBL [OdBL].

(sted, dato, signaturer)

Beskrivelse av data som er gjort tilgjengelig:

- Kommunegrense
- Senterlinje for veier
- Eiendomsgrenser rundt offentlig vei
- Vassdrag
- Tettbebyggelse (avgrensning)
- Omriss av offentlige bygninger som rådhus og skoler
- Bussholdeplasser (skiltpunkt)

Referanser:

[PDDL]: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/ "Public Domain
Dedication and License "
[OdBL]: http://www.osmfoundation.org/wiki/License "Open Database License"

Fornyingsdepartementet er igang med å lage en norsk lisens for offentlige data, men det er fortsatt uklart om den er egnet for kartdata som skal importeres inn i OpenStreetmap. En kan vurdere å gi ut med flere sett med bruksvilkår (dvs. flere lisenser) for å unngå det problemet. Hvis en ønsker å dobbeltlisensiere med NLOD kan en legge til "eller NLOD [NLOD] etter mottakers valg" bak "under betingelser gitt av PDDL [PDDL]" og legge inn en referanse "[NLOD]: http://data.norge.no/nlod/ "Norsk Lisens for offentlige data"".

Til punkt to vil vi i NUUG bidra med de av oss som er aktive i OpenStreetmap-prosjektet, og formidle kontakt med folk som er interessert i å gjøre importjobben, når rettighetsspørsmål og bruksvilkår er avklart.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines har litt informasjon om importering, som forklarer litt av hvordan slik import fungerer.

For å kunne skille kommunale veier fra fylkes og riksveier trenger vi kartdata som viser hvilket areal på bakken som hører til veiene, samt informasjon om hvem som eier/administrerer området/veien.

Når det gjelder formater, så er Shape-filer enklest, men SOSI-filer og de fleste vektorformater som er i bruk for kart i Norge i dag skal gå bra.

Aktuelle referanser

grupper/fiksgatami/kommunebidragtilosm (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)