Dette er funksjonssiden til fiksgatami] Men som en samordning i hva vi kan greie i første versjon, samt brainstorming på nye ønsker vi har tenkt på...

Funksjoner i basisversjonen

(her skal vi liste det som vi skal ha i basisversjonen, evnt det vi kan legge til, og ta bort det vi ikke greier å porte over fra den britiske versjonen

Ønskeliste nye funksjoner:

Mer inspirasjon

Inspirasjon / lignende sider (legg inn kommentarer):

Hva skal man kunne gjøre på siden?

Se http://docs.google.com/Doc?id=ddr9nthq_62gzjtz8db

grupper/fiksgatami/funksjoner (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)