Ideer til håndtering av offentlige instanser som ikke følger opp meldinger

Noen offentlige instanser som kommuner og fylker svarer ikke på meldinger som kommer inn via FiksGataMi. Her er noen ideer til hva innbyggerne kan gjøre med det.

Grunnlaget for FiksGataMi er at det offentlige er lovpålagt å svare på henvendelser. Det fremgår blant annet av forvaltningsloven. Det er også rimelig å forvente at det offentlige sender henvendelser videre hvis de mener at de bør håndteres av en annen offentlig eller privat aktør (jamfør forskrift for forvaltningslovens paragraf 4, http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20061215-1456-002.html#4.

  1. Hør med politisk ledelse i kommunen om dette er slik de vil ha det. Helst i brevs form, for å sikre at det blir registrert i postjournal og er tilgjengelig for pressen og andre.
  2. Ta svaret fra politisk ledelse med til lokalavisen og hør om de er interessert i å skrive om saken.
  3. Klag til fylkesmannen over kommunens manglende svar.

Her er forslag til brev som kan sendes til en kommune:

Vi i FiksGataMi-gruppen vil gjerne høre om slike pågående saker, så hold oss gjerne orientert.

grupper/fiksgatami/daarligoppfoelging (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)