Undergrupper og utvalg i NUUG

Mye av arbeidet i NUUG gjøres i undergrupper og utvalg. Her er en oversikt over utvalgene som eksisterer for tiden.

Standardiseringsgruppen

Arbeider med C/C++/POSIX standardisering. Se introside og wikiside.

Leder: (ledig)
Mailadresse: aktive (at) nuug.no

Programvarepatenter

Forsøker å sette programvarepatenter på dagsorden, og hindre at programvarepatenter ødelegger for fri programvare og programvareutvikling i Norge.

Leder: (ledig)
Mailadresse: patent (at) nuug.no

Drift

Dette er gruppen som tar seg av drift av NUUGs servere og nett-tjenester. [/kontakt.shtml Kontaktsiden for NUUG] inneholder mer informasjon om driftsgruppen.

Leder: Hans-Petter Fjeld
Mailadresse: drift (at) nuug.no

http://wiki.nuug.no/grupper/sysadmin

Spørreundersøkelser

Utarbeider og gjennomfører spørreundersøkelse blant medlemmene i NUUG.

Leder: (ledig)
Mailadresse: aktive (at) nuug.no

Møter i NUUG Oslo

Arrangerer månedlige møter med faglig tema i Oslo.

Leder: Petter Reinholdtsen
Mailadresse: aktive (at) nuug.no

Video- og DVD-gruppen

Tar opp og publiserer møter og annen aktivitet på video, med mål om å gi ut DVDer med opptak til medlemmer og andre interesserte.

Leder: Hans-Petter Fjeld
Mailadresse: video (at) nuug.no

Liste over underliggende sider

 1. grupper/dugnadsnett
 2. grupper/fiksgatami
 3. grupper/fiksgatami/SkypeMøte
 4. grupper/fiksgatami/android
 5. grupper/fiksgatami/daarligoppfoelging
 6. grupper/fiksgatami/funksjoner
 7. grupper/fiksgatami/kommunebidragtilosm
 8. grupper/fiksgatami/positivemottakere
 9. grupper/fiksgatami/rt
 10. grupper/fiksgatami/seminar-2012
 11. grupper/fiksgatami/soknad
 12. grupper/fiksgatami/tips
 13. grupper/folketingsparser
 14. grupper/ip-telefoni
 15. grupper/ip-telefoni/installasjon
 16. grupper/ip-telefoni/plan
 17. grupper/kart
 18. grupper/offentliginnsyn
 19. grupper/offentliginnsyn/alaveteli
 20. grupper/offentliginnsyn/journalkilder
 21. grupper/offentliginnsyn/partioversikt
 22. grupper/patent
 23. grupper/replikator
 24. grupper/replikator/oklien
 25. grupper/robot
 26. grupper/standard
 27. grupper/standard/200701-ooxml-uttalelse
 28. grupper/standard/200704-arbeidsmote-referat
 29. grupper/standard/200705-odfalliance-innmelding
 30. grupper/standard/digistan-analyse
 31. grupper/standard/digistan-analyse/aac
 32. grupper/standard/digistan-analyse/h264
 33. grupper/standard/digistan-analyse/mp3
 34. grupper/standard/digistan-analyse/ogg-theora
 35. grupper/standard/digistan-analyse/organisations
 36. grupper/standard/digistan-analyse/svg11
 37. grupper/standard/digistan-analyse/utf8
 38. grupper/standard/odf
 39. grupper/standard/ooxml
 40. grupper/standard/ooxml/37brevsignaturer
 41. grupper/standard/ooxml/kommentarstatus
 42. grupper/survey
 43. grupper/survey/2009isp
 44. grupper/survey/2009valg
 45. grupper/survey/business2006
 46. grupper/survey/business2006/questions-nb
 47. grupper/survey/medlem200701
 48. grupper/survey/medlem200701/rapport
 49. grupper/sysadmin
 50. grupper/sysadmin/IpOversikt
 51. grupper/sysadmin/Majordomo_og_MySQL
 52. grupper/sysadmin/StorageVaultMD1000
 53. grupper/sysadmin/backup
 54. grupper/sysadmin/geekbay
 55. grupper/sysadmin/hardware
 56. grupper/sysadmin/httpslevel
 57. grupper/sysadmin/letsencrypt
 58. grupper/sysadmin/liste-over-nettsider
 59. grupper/sysadmin/nagios
 60. grupper/sysadmin/tips
 61. grupper/sysadmin/tips/cvs
 62. grupper/sysadmin/tips/epic4
 63. grupper/sysadmin/tips/gpg
 64. grupper/sysadmin/tips/grupper
 65. grupper/sysadmin/tips/irssi
 66. grupper/sysadmin/tips/mutt
 67. grupper/sysadmin/tips/pdftk
 68. grupper/sysadmin/tips/rt
 69. grupper/sysadmin/tips/screen
 70. grupper/sysadmin/tips/ssh
 71. grupper/sysadmin/tips/w3m
 72. grupper/valgkomite
 73. grupper/video
 74. grupper/video/2008-goopen
 75. grupper/video/Goopen
 76. grupper/video/Goopen/DVswitch-oppsett
 77. grupper/video/Goopen/GoOpenBemanningsplan
 78. grupper/video/Goopen/GoOpenFaktaark
 79. grupper/video/Goopen/GoOpenKontaktark
 80. grupper/video/Goopen/GoOpenUtstyr
 81. grupper/video/Goopen/GoOpentraining
 82. grupper/video/Goopen/MKTodoSjekkliste
 83. grupper/video/Goopen/rom
 84. grupper/video/Stallmannsforedrag_mandag_23.02.09
 85. grupper/video/archive
 86. grupper/video/digitaliseringsprosjektet
 87. grupper/video/dv
 88. grupper/video/dvd
 89. grupper/video/dvswitch_ip_port
 90. grupper/video/equipment
 91. grupper/video/flast-test
 92. grupper/video/foredrag
 93. grupper/video/frikanalen
 94. grupper/video/frikanalen/driftslogg
 95. grupper/video/frikanalen/registrere-ny-video
 96. grupper/video/frikanalen/studentoppgaver
 97. grupper/video/intro
 98. grupper/video/lisens
 99. grupper/video/moter
 100. grupper/video/moter/20110331
 101. grupper/video/openchannel
 102. grupper/video/outro
 103. grupper/video/pubfrikanalen
 104. grupper/video/rig
 105. grupper/video/rms2009
 106. grupper/video/rutiner
 107. grupper/video/scripts
 108. grupper/video/streaming
 109. grupper/video/streaming_oppsett
 110. grupper/video/tips
 111. utstyr-legacy/grupper/video/dok/MacBook

grupper (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)