Referat fra driftsmøte i NUUG 2023-06-26

Tid: mandag 26 juni 2023 kl 18:00 - 19:00

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUG-Drift

Tilstede:

1. Status drift og sikkerhet

Trench har oppgradert en rekke servere til Debian 12.

2. Status backup-løsning

Ingenting nytt

3. Status NUUG-skyen

Ingeting nytt

4. Status Docker-server

Lite nytt, men vi gjør noen aksjoner.

4.1. Aksjonspunkter

Johnny følger opp nye disker til vert2:

Johnny setter opp følgende libvirt instanser.

5. Automatisering av driftsoppgaver

Ingenting å rapportere.
Til neste møte må vi avgjøre kontrollmaskinen for automatisering. (Altså hvor ansible playbook-oppsettet skal kjøres fra.)

Eventuelt

drift/20230626-referat (last edited 2023-06-26 17:29:48 by solbu)