Agenda for driftsmøte i NUUG 2023-03-27

Tid: mandag 27 mars 2023 kl 17:30 - 18:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUG-Drift

Tilstede: Hans-Petter, Johnny, Thomas, Peter, KristianR

1. Status drift og sikkerhet

2. Status backup-løsning

3. Status NUUG-skyen

Avventer deltagelse fra Martin.

4. Status Docker-server

Se sak om vert2 tidligere i møtet (punkt 1).

5. Automatisering av driftsoppgaver

Mangler deltagere. Ansible som ønskes brukt.

Eventuelt

drift/20230327-referat (last edited 2023-04-03 23:28:02 by ThomasGramstad)