Referat fra driftsmøte 27 februar 2023

Tid: mandag 27 februar 2023 kl 17:30 - 18:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUG-Drift

Tilstede: HP, Johnny, Thomas, Marius, Peter, Tom Fredrik

Oppfølging FRISK domener

Lang mailtråd om temaet. Vi har bestemt oss for å ta over alle domenene først, og så sjekke hva vi skal beholde etterpå.

Trenger noe oppfølging, noen trenger å svare bekreftende på en mail.

Peter og Johnny får dette til å skje.

Status drift og sikkerhet

vert2 er nå online.

Tom Fredrik setter opp libvirt med det som finnes av ressurser i dag.
Ser ut som vert2 har inngang for SPF også.
Og så skal vi kjøpe mer disker til vert2.

CSP Oppsett

Tom Fredrik og Hans-Petter møtes når? Kanskje 28. februar. Snart ihvertfall.

Wiki-admin

Driftgruppa noterer seg ønske om wiki-admin. Ingen melder seg frivillig.

Status backup-løsning

Mulig gjensidig (resiprok) backup med Kristshell Networks (Johnny Solbu).
Noen(TM) trenger å gjøre mer arbeid her. Kristshell trenger å oppgradere disker.

Trenger også noe internt.
Trenger noe kaldt-lagring for video, kanskje?

NUUG-skyen

Martin deltar ikke på møtet. HP purrer på Martin.

Docker-server

Tom Fredrik ber om 2 NFS shares og virtualisert boks på vert2. Solbu fikser.
Tom Fredrik og Solbu diskuterer dette nærmere.

Automatisering av driftsoppgaver

Ansible venter litt på vert2.

Eventuelt

Sørge for onboarding av Malin.

Det ble større diskusjon om IO flaskehals for VM på manager. Fant ut vi kunne bruke minne/tempfs.

drift/20230227-referat (last edited 2023-02-27 23:48:27 by ThomasGramstad)