Agenda for driftsmøte i NUUG 2023-02-27

Tid: mandag 27 februar 2023 kl 17:30 - 18:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUG-Drift

1. Oppfølging FRISK domener

Hva har skjedd siden sist?

2. Status drift og sikkerhet

vert2 er nå online.

2.1. CSP Oppsett

Tom Fredrik og Hans-Petter møtes når?

3. Wiki-admin

4. Status backup-løsning

5. NUUG-skyen

6. Docker-server

7. Automatisering av driftsoppgaver

Eventuelt


Referat fra dette møtet finnes her:
https://wiki.nuug.no/drift/20230227-referat

drift/20230227-agenda (last edited 2023-02-27 23:50:18 by ThomasGramstad)