Referat fra driftsmøte 30 januar 2023

Tid: mandag 30 januar 2023 kl 17:30 - 18:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUG-Drift

Tilstede: H-P, Johnny, Malin, Peter, Petter, Thomas, Tom Fredrik

Sak 1: FRISK sine domener

NUUG overtar inntil videre alle FRISK-domenene, og betaler
regningen for dem. Dette dreier seg om 11 .no-domener. Andre
ikke-.no domener som følger med tar vi vare på så lenge det ikke
dreier seg om store kostnader.

Dette er en midlertidig løsning. Vi vurderer senere om noen av
domenene skal selges eller avvikles.

Tilleggsspørsmål: Hva med mx-domener -- som NUUG resolver men som
ikke eies av NUUG eller FRISK?

Kommunisere med de som eier de domenene, NUUG ønsker å slutte å
resolve dem.

Kan Petter følge opp det med mx-ene der FRISK ikke eier domenene,
med eierne? Petter sier at siden epost-hosten, som var hos
Redpill Linpro, ble tatt ned for 10 år siden eller deromkring, så
er det som eventuelt skulle flytte for lengst flyttet, og derfor
er det ingen grunn til å fortsette med resolving.

Sak 2: Status drift og sikkerhet

Solbu forklarte SiteSummary.

2.1 CSP-oppsett

Aksjonspunkt: Hans-Petter og Tom Fredrik setter seg ned sammen en
dag og ser på dette.

2.2 Nøkkelautentisering

Begrense root-innlogging, helst så mye at bare backup har tilgang
til root-innlogging, og at personlige brukere bruker ssh og sudo.

Sak 3: Status backup-løsning

Ikke noe nytt om backup.

Diskuterte også fysisk lagerplass for servere og for videoutstyr,
men dette er to separate saker som ikke bør blandes sammen.

Spørre Asle, eller NUUGs medlemmer, om server lagringsplass?
Midlertidig serverplass på peres sted.

Sak 4: NUUG-skyen

Lite har skjedd, og Martin er ikke på møtet.

Sak 5: Docker-server

Aksjonspunkt: Malin og Tom Fredrik ser på å sette opp
docker-kontainer -- for nuug-web først, alt annet senere.
Sette opp 2 NFS-shares for docker-hostene.

Kan Varnish stå foran nuug-web?
Solbu: Det er kun sertifikater for domenet geekbay.nuug.no som
trenger å håndteres på geekbay, da det er dette domenet alle skal
bruke i e-postklienter for å lese og sende e-post. Foreslår
derfor at domenet geekbay.nuug.no fremdeles håndteres helt og
holdent av geekbay slik det er nå, så kan alle de andre
NUUG-domenene på geekbay håndteres slik Tom-Fredrik skisserte.
Dermed kan Docker/Varnish håndtere sertifikater selv uten å styre
med kopiering av sertifikatfiler.

Når det gjelder den fysiske maskinvaren som skal overføres fra
EFNs lager til NUUGs lager, som begge befinner seg i
Majorstua-området i Oslo, så flytter Hans-Petter og Thomas
maskinen når vær- og føreforhold er bedre.

Sak 6: Automatisering av driftsoppgaver

Utsettes til neste møte.

Eventuelt

Solbu minner om at han har satt opp ical-kalender på nuug-web,
som kan abonneres på for å få ical-påminnelse om Driftmøter.
Denne lenken kan brukes til å abonnere på driftsgruppen sin
kalender, som ical-fil:
https://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG-Drift

Dato for neste driftsmøte:
Mandag 27 februar 2023 kl 17:30 - 18:30 på Jitsi

drift/20230130-referat (last edited 2023-02-02 20:39:08 by ThomasGramstad)