Agenda for driftsmøte i NUUG 2023-01-30

Tid: mandag 30 januar 2023 kl 17:30 - 18:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUG-Drift

1. FRISK sine domener

Gjennomgang av domenene til Fri programvare i skolen (FRISK), for å lage
en anbefaling til foreningsstyrene om hvilke domener som bør beholdes,
og hvilke ikke.

2. Status drift og sikkerhet

Dette er stedet å adressere utfordringer knyttet til drift og sikkerhet.

2.1. CSP-oppsett

Det er kjent at vi har en rekke utfordringer med vårt CSP-oppsett, inkludert sikkerhetshull.
Se Webkoll for en oversikt.

2.2. Nøkkelautentisering

Vi har idag en rekke servere der det er mulig å logge seg inn direkte som root.
Kan vi adressere dette ved å begrense denne muligheten så mye som mulig?

3. Status backup-løsning

4. NUUG-skyen

5. Docker-server

6. Automatisering av driftsoppgaver

Eventuelt


Referat fra dette møtet finnes her:
https://wiki.nuug.no/drift/20230130-referat

drift/20230130-agenda (last edited 2023-02-02 20:13:48 by ThomasGramstad)