Referat for driftsmøte i NUUG 2022-10-31

Tid: mandag 31 oktober 2022 kl 17:30 - 18:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUG-Drift

Tilstede: Solbu, Tom Fredrik, Peter N.M. Hansteen, Kristian, HP, trench, Thomas Gramstad, pere

Driftstilganger (Solbu)

Sjekket hvem som har tilganger rundtom.

Flere enn man antok.

Mail sendt til drift@nuug.

2 steder man ikke hadde tilgang. piwik og alavateli-dev.

HP skal gi tilgang til piwik-maskinen.

Thomas og pere ber om fjerning av brukere.

Følger opp saken på mailinglista.

Johnny dokumenterer på noe slags git repo.

Tom Fredrik hjelper til med automatisering.

Status backup (Kristian)

Ikke ferdig utført enda, tas opp neste sak også.

Gjort noe pirking.

Frikanalen mulig villig til å bruke penger på å bli med på et backupsystem.

Bladeserverne (HP)

Frikanalen vil kunne kvitte seg med nesten alle sine maskiner dersom de kan virtualiseres hos NUUG.

Martin har heller skaffet 5 stk 2U nyere modeller Dell-maskiner med ganske bra specs. Det er snakk om å sette opp et "sky-miljø", av Martin.

Vil ha en workshop hvor alle 5 nodene settes opp som et helhetlig miljø, også dumpe alle 5 maskinene inn i et maskinrom samtidig.

Dockerserver

Det står en docker-host hos Asle, planlagt flyttet til usit.

Automatisering av driftsoppgaver (generelt)

Eventuelt

drift/20221031-referat (last edited 2022-11-01 01:45:18 by ThomasGramstad)