Agenda for driftsmøte i NUUG 2022-10-31

Tid: mandag 31 oktober 2022 kl 17:30 - 18:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUG-Drift

1. Driftstilganger (Solbu)

2. Status backup (Kristian)

3. Bladeserverne (HP)

4. Dockerserver

5. Automatisering av driftsoppgaver (generelt)

Eventuelt


Referat fra dette møtet finnes her:
https://wiki.nuug.no/drift/20221031-referat

drift/20221031-agenda (last edited 2023-02-02 20:12:57 by ThomasGramstad)