Referat for driftsmøte i NUUG 2022-09-26

Tid: mandag 26 september 2022 kl 17:30 - 18:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUG-Drift

Tilstede: Peter N.M. Hansteen, Thomas Gramstad, Petter Reinholdtsen, Johnny Solbu, Hans-Petter, Marius Lund (delvis)

1. Velge leder for Driftsgruppa. Kandidat: Hans-Petter

Ingen motkandidater. Vedtatt.

2. Status backup

Hva trengs for å reetablere løpende backup-tjeneste?

Kristian Rønningen som er satt som ansvarlig. Solbu har oversikt over nåværende løsning.

Forslag til fremgangsmåte: Gjenopprette oppsett man hadde, som fungerte.
Når man har fungerende oppsett, definere fornuftige krav til et backupsystem,
vurdere om det vi har passer til kravene eller om vi trenger å revurdere.

Forslag til ukentlig automatisk test: Test av gjenoppretting av fil, hvor lang tid tar det?

3. Oversikt over driftstilganger

Solbu har ballen. Sjekker status igjen neste møte.

4. Bladeserverne: Hva nå?

Rekalibrering av hele prosjektet? Jobbe videre med en plan til USIT?

HP og Martin har ballen.

5. Noe nytt om å sette inn Docker-server hos USIT?

Avventer informasjon til neste driftmøte.

6. RT og GDPR: Automatisk sletting av gamle inaktive saker? (Jfr. epostinnlegg til Drift)

Ingen personvernerklæring. Ingen oversikt over personopplysninger. Diskusjonen fortsetter på mailingliste.

7. Automatisering av driftsoppgaver (generelt -- fast sak på hvert driftsmøte).

En diskusjon om ansible ble foretatt.
Forslag om å starte med distribusjon av ssh-nøkler og oppsett av backup system.

Det ble understreket at det manglet oversikt over roller for servere.

8. Eventuelt

Solbu har vært flink. Web er nå på git! :D
NUUG har en gitlab - git.nuug.no

Forslag til nytt medlem i driftgruppa.

Debian Handbook holder på å oversettes.

9. Dato for neste driftsmøte

31. okt 17:30 - 18:30 -- Sende ut invite med ical-vedlegg

drift/20220926-referat (last edited 2022-09-26 22:07:28 by ThomasGramstad)