Agenda for driftsmøte i NUUG 2022-09-26

Tid: mandag 26 september 2022 kl 17:30 - 18:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUG-Drift

1. Velge leder for Driftsgruppa.
Kandidat: Hans-Petter

2. Status backup

Hva trengs for å reetablere løpende backup-tjeneste?

3. Oversikt over driftstilganger

4. Bladeserverne: Hva nå?

Rekalibrering av hele prosjektet?
Jobbe videre med en plan til USIT?

5. Noe nytt om å sette inn Docker-server hos USIT?

6. RT og GDPR: Automatisk sletting av gamle inaktive saker?
(Jfr. epostinnlegg til Drift)

7. Automatisering av driftsoppgaver (generelt -- fast sak på hvert driftsmøte).

8. Eventuelt

9. Dato for neste driftsmøte


Referat fra dette møtet finnes her:
https://wiki.nuug.no/drift/20220926-referat

drift/20220926-agenda (last edited 2022-09-26 22:10:02 by ThomasGramstad)