Det ble desverre ikke sendt inn noen søknader, på grunn av dårlig tid og manglende bidrag. Denne siden kan brukes til ideer for senere søknader.

Søknad om støtte fra FAD

Fornyingsdepartementet satte i 2007 av 10 millioner til åpne standarder og fri programvare. NUUGurde søke om å få en del av disse.

FAD har annonsert at 5 millioner skal deles ut i prosjektmidler. Søknadsfristen er 13. november 2007.

Denne wikisiden er for å samle ideer om hva vi bør søke om, og for å skrive selve søknaden. Se også Skolelinux sin wikiside, for tips på utforming av søknadene.

Forslag til hva vi kan søke om midler til

Etter litt diskusjon på aktive-møtet, bestemte vi oss for å prøve å få dise søknadene igjenom:

Andre forslag

Her er noen andre forslag som kom også:

Hva må søknaden minimim omfatte

dokumenter/prosjektstotte-fad (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)