Epostlisten jobbmarked

NUUG opprettet 2007-03-25 en epostliste for folk på jobbjakt. En pressemelding ble sendt ut da den ble lansert. Den er ment for jobbutlysninger og etterlysning etter jobb relatert til UNIX-lignende systemer, åpne standarder og fri programvare. Meldingene arkiveres og er tilgjengelig på web.

Alle kan poste til listen ved å sende en epost til listen og det er ikke forventet, hensiktsmessig eller ønsket å sende forespørsler direkte til NUUGs styre eller sekretariat for å få meldinger ut til abonnentene. Ikke-abonnenter modereres for å unngå spam.

En graf over antall påmeldte er tilgjengelig vha munin.

Tips til de som poster på listen

dokumenter/jobbmarked (last edited 2017-01-26 09:00:17 by PetterReinholdtsen)