http://www.nuug.no/images/vectorlogo/NUUG-logo-2-150.png

Landsdekkende kompetansenettverk

av Petter Reinholdtsen, leder i NUUG.

NUUG er en ikke-kommersiell forening som arbeider for utbredelse av UNIX-liknende systemer, åpne standarder og fri programvare i Norge. Medlemmene er stort sett bedrifter, men det er også mulig for enkeltpersoner å melde seg inn. NUUG er del av et internasjonalt miljø av IT-profesjonelle via foreningen USENIX, som NUUG er tilknyttet som nasjonal gruppe. I tillegg fungerer NUUG som kontaktorgan mot andre internasjonale grupper og organisasjoner med tilsvarende interesseområder.

Foreningen USENIX er en av verdens største foreninger for IT-utviklere og -driftspersonell. Alle USENIX-medlemmer mottar tidsskriftet ;login:, som er verdens eneste fagfellevurderte tidsskrift om IT-drift. Dette holder svært høyt nivå, Norges eneste professor i IT-drift, Mark Burgess ved Høgskolen i Oslo, publiserer jevnlig i ;login:.

http://www.usenix.org/publications/login/2006-12/dec06cov.jpg

NUUG har medlemmer over hele landet, med hovedvekt i Østlandsområdet. Gruppen på det sentrale Østlandet, NUUG Oslo, arrangerer faglige presentasjoner månedlig, og tar disse opp på video for distribusjon blant medlemmene i resten av landet. Hver sommer arrangerer NUUG sommerfest, og hver høst de siste fem årene har vi delt ut en pris til de som har utmerket seg for å fremme fri programvare og åpne standarder. Foreningen har inngått en rekke rabattavtaler på vegne av sine medlemmer, og har også gjennomført endel kurs, seminarer og konferanser opp igjennom historien.

NUUG ble dannet i juni 1984, da med formål å stimulere til økt interesse for og bruk av UNIX, samt skape gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere.

En av nøkkeloppgavene på den tiden var å gi medlemmene tilgang til det som senere ble Internet, først via UUCP, senere via oppringt forbindelse. Denne aktiviteten var kimen til Norges første kommersielle Internet-leverandør, EU-Net. NUUG tok våren 2001 initiativet til "Teach the teacher"-konseptet, som samme sommer skjøt fart under navnet Skolelinux-prosjektet.

NUUGs medlemmer finnes i alle de største IT-organisasjonene i Norge, og en kan si at NUUG organiserer ryggraden i den norske IT-infrastrukturen. De faglige presentasjonene i NUUG holder høyt nivå, og historien har vist at mange tema vi presenterer når "mainstream" først flere år senere. F.eks. var Linus Torvalds foredragsholder i 1996, mange år før hans Linux ble allment kjent. NUUG har flere undergrupper innen tema som standardisering, IP-telefoni, videopublisering og programvarepatenter. NUUGs medlemmer er anerkjente foredragsholdere på internasjonale IT-konferanser som OpenCON, BSDCan, SANE og EuroBSDCon.

Se NUUGs nettsider på http://www.nuug.no/ for mer informasjon om foreningen.

dokumenter/friprogsenter-infoside/kompetansenettverk (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)