Norges beste på fri programvare

av Petter Reinholdtsen, leder i NUUG.

http://www.nuug.no/prisen/bilder-2006/Prisvinner-640.jpg
Vinnerne i 2006, Stiftelsen Åpne kontorprogrammer på norsk. Fra venstre: NUUGs leder Petter Reinholdtsen, daglig leder i stiftelsen Åpne kontorprogrammer på norsk Axel Boyer, politisk rådgiver i fornyingsdepartementet Jørund Leknes og juryens formann Jakob Breivik Grimstveit (Foto: Per Inge Østmoen, EFN)

Norge har et av verdens mest aktive fri programvaremiljøer, og en rekke prosjekter som lager fri programvare har sitt utspring her. Noen av de mest kjente er Qt fra Trolltech, Skolelinux og eZ Publish. I tillegg er det mange norske utviklere involvert i internasjonale prosjekter som Wine, OpenOffice.org, Debian, RedHat og Cinelerra. En undersøkelse gjort av FN-Universitetet rangerte nordmenn på fjerdeplass når det gjalt fri programvare-aktivitet. På tross av dette er det ganske ukjent i Norge at vi er så langt framme når det gjelder fri programvareutvikling.

Våren 2002 tok derfor NUUG i samarbeid med Høgskolen i Oslo initiativ til å øke synligheten til fri programvaremiljøet, og innstiftet Prisen for fremme av fri programvare i Norge. Hvert år siden da har mangfoldet i det norske fri programvaremiljøet blitt vist fram, og de fem vinnerene har gjennom fremragende innsats gått av med seieren og illustrert norsk IT-kvalitet på sitt beste.

Prisvinnerne så langt

2002: Skolelinux-prosjektet, som på det året som var gått siden det ble startet hadde klart å samle fri programvareutviklere over det ganske land for på dugnad å lage et kvalitetsprodukt for skoleverket. Innsatsen hadde ført til en kraftig økning i presseoppslag om fri programvare, og gjort alternativet kjent for mange flere.

2003: Trolltech AS for Qt. De viste at det var fullt mulig å tjene penger på fri programvare, og har demonstrert at Norges fri programvaremiljø kan lage systemer i verdensklasse.

2004: Snøfrid Kleppe, Astri Kleppe og Conrad Newton for linuxpakken Snøfrix, som med sitt fokus på enkel bruk og unge brukere nådde ut til grupper som tidligere aldri hadde hatt mulighet til å prøve Linux.

2005: eZ Systems med det populære nettpubliseringssystemet eZ publish CMS. De har med dette bidratt til at både det offentelige og det private enkelt har kunne publisere på nett i henhold til de åpne standardene som sikrer alle tilgang. De har også lykkes med å bygge et livskraftig miljø rundt sitt produkt, og med dette markedført Norge ut over landets grenser.

2006: stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk, for oversettelsen av kontorstøttesystemet OpenOffice.org til bokmål og nynorsk. Arbeidet med å spre OpenOffice.org har bidratt til å fremme åpne standarder og redusert problemet med monopoltilstander i IT-markedet.

Prisen ble opprettet for øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Den har vært en stor suksess så langt, og ligger an til å fortsette med det også i framtiden. Hovedsiden for prisen finnes på NUUGs web, http://www.nuug.no/prisen/.

dokumenter/friprogsenter-infoside/bestefriprogramvare (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)