Infoside til folder om nasjonalt kompetansesenter for fri programvare

NUUG har fått tilbud om å lage en A4-side med info om NUUG og fri programvareprisen til en infofolder om nasjonalt kompetansesenter for fri programvare som planlegges lansert i starten av 2007. Teksten må være klar innen fredag 12. januar.

Forslag til innhold er litt om prisen, litt om vinnerne og litt om nuug, inkludert hvordan en blir medlem. Tekst og layout må lages. Foreslår to tekstbolker/artikler, en "Norges beste på fri programvare" om prisen og vinnerne de siste årene, og en "Landsdekkende kompetansenettverk" som forteller om NUUG.

Spørsmål om innholdet kan rettes til Petter Reinholdtsen, pere at hungry.com, tlf. +47 22840171.

Vektorutgave av NUUGs logo finnes på http://www.nuug.no/images/vectorlogo/nuug-logo.html

Undersider

Sideinnhold

Norges beste på fri programvare

av Petter Reinholdtsen, leder i NUUG.

http://www.nuug.no/prisen/bilder-2006/Prisvinner-640.jpg
Vinnerne i 2006, Stiftelsen Åpne kontorprogrammer på norsk. Fra venstre: NUUGs leder Petter Reinholdtsen, daglig leder i stiftelsen Åpne kontorprogrammer på norsk Axel Boyer, politisk rådgiver i fornyingsdepartementet Jørund Leknes og juryens formann Jakob Breivik Grimstveit (Foto: Per Inge Østmoen, EFN)

Norge har et av verdens mest aktive fri programvaremiljøer, og en rekke prosjekter som lager fri programvare har sitt utspring her. Noen av de mest kjente er Qt fra Trolltech, Skolelinux og eZ Publish. I tillegg er det mange norske utviklere involvert i internasjonale prosjekter som Wine, OpenOffice.org, Debian, RedHat og Cinelerra. En undersøkelse gjort av FN-Universitetet rangerte nordmenn på fjerdeplass når det gjalt fri programvare-aktivitet. På tross av dette er det ganske ukjent i Norge at vi er så langt framme når det gjelder fri programvareutvikling.

Våren 2002 tok derfor NUUG i samarbeid med Høgskolen i Oslo initiativ til å øke synligheten til fri programvaremiljøet, og innstiftet Prisen for fremme av fri programvare i Norge. Hvert år siden da har mangfoldet i det norske fri programvaremiljøet blitt vist fram, og de fem vinnerene har gjennom fremragende innsats gått av med seieren og illustrert norsk IT-kvalitet på sitt beste.

Prisvinnerne så langt

2002: Skolelinux-prosjektet, som på det året som var gått siden det ble startet hadde klart å samle fri programvareutviklere over det ganske land for på dugnad å lage et kvalitetsprodukt for skoleverket. Innsatsen hadde ført til en kraftig økning i presseoppslag om fri programvare, og gjort alternativet kjent for mange flere.

2003: Trolltech AS for Qt. De viste at det var fullt mulig å tjene penger på fri programvare, og har demonstrert at Norges fri programvaremiljø kan lage systemer i verdensklasse.

2004: Snøfrid Kleppe, Astri Kleppe og Conrad Newton for linuxpakken Snøfrix, som med sitt fokus på enkel bruk og unge brukere nådde ut til grupper som tidligere aldri hadde hatt mulighet til å prøve Linux.

2005: eZ Systems med det populære nettpubliseringssystemet eZ publish CMS. De har med dette bidratt til at både det offentelige og det private enkelt har kunne publisere på nett i henhold til de åpne standardene som sikrer alle tilgang. De har også lykkes med å bygge et livskraftig miljø rundt sitt produkt, og med dette markedført Norge ut over landets grenser.

2006: stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk, for oversettelsen av kontorstøttesystemet OpenOffice.org til bokmål og nynorsk. Arbeidet med å spre OpenOffice.org har bidratt til å fremme åpne standarder og redusert problemet med monopoltilstander i IT-markedet.

Prisen ble opprettet for øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Den har vært en stor suksess så langt, og ligger an til å fortsette med det også i framtiden. Hovedsiden for prisen finnes på NUUGs web, http://www.nuug.no/prisen/.

http://www.nuug.no/images/vectorlogo/NUUG-logo-2-150.png

Landsdekkende kompetansenettverk

av Petter Reinholdtsen, leder i NUUG.

NUUG er en ikke-kommersiell forening som arbeider for utbredelse av UNIX-liknende systemer, åpne standarder og fri programvare i Norge. Medlemmene er stort sett bedrifter, men det er også mulig for enkeltpersoner å melde seg inn. NUUG er del av et internasjonalt miljø av IT-profesjonelle via foreningen USENIX, som NUUG er tilknyttet som nasjonal gruppe. I tillegg fungerer NUUG som kontaktorgan mot andre internasjonale grupper og organisasjoner med tilsvarende interesseområder.

Foreningen USENIX er en av verdens største foreninger for IT-utviklere og -driftspersonell. Alle USENIX-medlemmer mottar tidsskriftet ;login:, som er verdens eneste fagfellevurderte tidsskrift om IT-drift. Dette holder svært høyt nivå, Norges eneste professor i IT-drift, Mark Burgess ved Høgskolen i Oslo, publiserer jevnlig i ;login:.

http://www.usenix.org/publications/login/2006-12/dec06cov.jpg

NUUG har medlemmer over hele landet, med hovedvekt i Østlandsområdet. Gruppen på det sentrale Østlandet, NUUG Oslo, arrangerer faglige presentasjoner månedlig, og tar disse opp på video for distribusjon blant medlemmene i resten av landet. Hver sommer arrangerer NUUG sommerfest, og hver høst de siste fem årene har vi delt ut en pris til de som har utmerket seg for å fremme fri programvare og åpne standarder. Foreningen har inngått en rekke rabattavtaler på vegne av sine medlemmer, og har også gjennomført endel kurs, seminarer og konferanser opp igjennom historien.

NUUG ble dannet i juni 1984, da med formål å stimulere til økt interesse for og bruk av UNIX, samt skape gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere.

En av nøkkeloppgavene på den tiden var å gi medlemmene tilgang til det som senere ble Internet, først via UUCP, senere via oppringt forbindelse. Denne aktiviteten var kimen til Norges første kommersielle Internet-leverandør, EU-Net. NUUG tok våren 2001 initiativet til "Teach the teacher"-konseptet, som samme sommer skjøt fart under navnet Skolelinux-prosjektet.

NUUGs medlemmer finnes i alle de største IT-organisasjonene i Norge, og en kan si at NUUG organiserer ryggraden i den norske IT-infrastrukturen. De faglige presentasjonene i NUUG holder høyt nivå, og historien har vist at mange tema vi presenterer når "mainstream" først flere år senere. F.eks. var Linus Torvalds foredragsholder i 1996, mange år før hans Linux ble allment kjent. NUUG har flere undergrupper innen tema som standardisering, IP-telefoni, videopublisering og programvarepatenter. NUUGs medlemmer er anerkjente foredragsholdere på internasjonale IT-konferanser som OpenCON, BSDCan, SANE og EuroBSDCon.

Se NUUGs nettsider på http://www.nuug.no/ for mer informasjon om foreningen.

dokumenter/friprogsenter-infoside (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)