Folder om hva en åpen standard er

NUUG bør gi ut en folder som forklarer hva en åpen standard er, for å forsøke å redusere forvirringen rundt hva som trengs for å kunne kalle noe en åpen standard. Formatet bør antagelig være brettet A4, enten til A5 eller tre ganger til tre spalter. Målet er å lage noe ala folderen vi fikk laget om hva fri programvare er for noe. Målgruppen for folderen er journalister og politikere, men også andre som er nysgjerrig uten å ha dyp forstålese innen standardisering.

En ide til bakgrunnsinfo er opprinnelsen til ordet 'standard', som var et banner hærfolk samlet seg rundt i krig. En standard er dermed i overført betydning noe en kan samle seg rundt, og en åpen standard kan sies å være en som ikke eksluderer noen som ønsker å være med.

Vi bør antagelig ta utgangspunkt i forklaringen brukt høringen om standardkatalogen:

En ting som ikke er eksplisitt sagt i denne forklaringen er at spesifikasjonen må være komplett for å gi alle mulighet til å ta den i bruk. Hvis en baserer seg på f.eks. "siste års utgave av IKEA-staven" som måleenhet eller krever at oppførselen skal "være som MS Word 97", vil er ikke spesifikasjonen komplett.

en mulig angrepsvinkel er daglidagse standarder som papirstørrelser (og tilhørende konvoluttstørrelser), lyspærer, den tenkte situasjonen hvis du var nødt til å kjøpe papiret fra samme fabrikant som ringpermene, bare lampefabrikanten kunne selge deg nye pærer (rgh, det finnes noen slike)

Noen ideer til overskrifter og referanser:

"Åpne standarder gir like vilkår, for alle"

http://www.nuug.no/dokumenter/standard-presse-def-200506.txt

http://wiki.nuug.no/pressemelding/200705-standardkatalog

http://www.bsieducation.org/Education/about/what-is-a-standard.shtml

http://www.cfainc.org/breeds/standards/standards.html

Definisjonen utarbeidet av DKUUGs standardutvalg, http://www.aaben-standard.dk/

Definisjonen fra EU-kommissionens European Interoperability Framework, http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=19529 side 9.

Teknologirådets "Fra Rådet til tinget" om åpne standarder, http://www.teknologiradet.no/files/7polert_copy.htm

"Is ODF an Open Standard?" av David A. Wheeler (2006-02-09) omtaler ulike definisjoner på hva en åpen standard er, http://www.groklaw.net/article.php?story=20060209093903413

Fra http://www.tib.uni-hannover.de/en/special_collections/standards/ :

  What is a standard? 

  This is not an easy question! Perhaps the definition in the German standard DIN EN 45020 : 1998-07 p. 13 (British standard BS EN 45020 is an equivalent of this document) may be helpful for you: 

  Standard

  "Standard document established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in an given context." (English text of the threelingual standard DIN EN 45020) 

  An additional term is defined on the same page of the standard DIN EN 45020: 

Fra http://fanaticattack.com/2007/the-deprecated-smoke-screen-of-ms-office-open-xml-ooxml.html

  BSI British Standards states: “… a standard is an agreed, repeatable way of doing something. It is a published document that contains a technical specification or other precise criteria designed to be used consistently as a rule, guideline, or definition. Standards help to make life simpler and to increase the reliability and the effectiveness of many goods and services we use. They are intended to be aspirational - a summary of good and best practice rather than general practice. Standards are created by bringing together the experience and expertise of all interested parties such as the producers, sellers, buyers, users and regulators of a particular material, product, process or service.”

Samarbeidspartnere

Tekstforslag

Tekstforslag utarbeidet av Martin Bekkelund med hjelp fra Bjørn Venn. Forslaget er på ingen måte å anse som et endelig resultat. Tilbakemeldinger og innspill kan gis til Martin via http://bekkelund.net/kontakt .

Skisse til grafisk utlegg finnes på http://www.nuug.no/dokumenter/folder-aapnestandarder.pdf . SVG-filer og byggeregler ligger parallellt.

Hva er en standard?

En standard er en definisjon på noe, og det meste vi omgir oss med er definert av standarder. Eksempelvis har vi i Norge 230 volt i stikkontakten. Det er en standard. Innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi finnes også en rekke standarder, både proprietære standarder og åpne standarder. Proprietære standarder er spesifisert og eid av en eller flere kommersielle aktører, mens åpne standarder vanligvis er spesifisert og eid av uavhengige standardiseringsorganisasjoner som eksempelvis ISO og IETF. Man har standarder som dekker alt fra dokumentformater til kontaktene du bruker for å koble til eksternt utstyr som mus, ekstern harddisk og MP3-spiller.

Hva er en åpen standard?

For å vite noe om hva en åpen standard er bør man først forstå hva en proprietær standard er. En proprietær standard er utviklet av et selskap, hvor det kun er dette selskapet som har tilgang til å lese spesifikasjonen på standarden. En åpen standard er tilgjengelig for offentligheten. Hvem som helst kan få tilgang til å lese standarden, bidra til den og få mulighet til å bruke den i løsninger man leverer, uten kostnader. Se på melkekartonger som et dokumentformat og melken som informasjonen du putter inn i dokumentene dine. Hvordan hadde du reagert hvis du plutselig måtte kjøpe en egen melkekartongåpner fra Tine for å åpne kartongen og få tilgang til melken? Eksemplet synliggjør godt forskjellen på åpne og proprietære standarder, hvor man må benytte spesielle verktøy for å få tilgang til innholdet. Et eksempel på en proprietær standard er dokumentformatet produsert av Microsoft Word (DOC). Et eksempel på en åpen standard er Open Document Format (ODF). I praksis løser disse to standardene det samme formålet. Forskjellen er imidlertid at det kun er Microsoft Word som kan lagre og åpne dokumentformatet DOC, mens hvem som helst kan lagre og åpne ODF.

Hvorfor skal vi bruke åpne standarder?

Den åpenbare fordelen med et åpent format, er at du uproblematisk kan ta med deg dine data dersom du skulle bytte maskin, operativsystem eller programvare. Videre kan du uproblematisk også utveksle data med personer som benytter andre plattformer. Du trenger heller ikke tillatelse fra noen for å benytte deg av den åpne standarden.

Hvordan gir åpne standarder et fortrinn?

dokumenter/folder/standarder (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)