For å lage en A5-bok av folderen kan følgende kommandoer brukes:

pdftops nuug-folder-20080621.pdf
psbook nuug-folder-20080621.ps | psnup -q -2 | pstops -q -pA4 '2:0(0,0),1U(21cm,29.7cm)' > nuug-folder-20080621-A5.ps

Sidene blir litt forskyvet i forhold til hvodan de burde vært, så oppsettet bør forbedres.


Oppdatert infofolder for NUUG:

Enda mer oppdatert infofolder for NUUG:

Den nest nest mest oppdatere infofolderen for NUUG:

Den nest mest oppdatere infofolderen for NUUG (fikset linjetykkelse på logoen):

Oppdatert i siste versjon:

Den mest oppdatere infofolderen for NUUG:

Oppdatert i siste versjon:

dokumenter/folder/nuuginfo (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)