Denne siden vil være en ressurs for kommuner som nekter å ta i mot henvendelser fra innbyggere via FiksGataMi. Disse kommunene bryter antagelig med forvaltningsloven som sier at alle henvendelser skal besvares og henvendeles en mener er feilsendt skal sendes videre til det en tror er riktig instans, og det bør gjøres videre undersøkelse med politisk ledelse om de føler seg trygg med slikt valg.

Noen kommuner har egne systemer og oppfordrer innbyggerne til å ikke bruke FiksGataMi. Det er naturligvis helt greit at kommunene reklamerer for egen tjeneste, men det er greit å ha oversikt over hvem det gjelder.

Andre kommuner er positive. En komplett oversikt finnes på egen wikiside.

bleakgadfly/KommuneNekt (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)