Avtale mellom NUUG og Voop

Voop er konkurs. Det ble registret i brønnøysund 2007-12-11.

I mars 2007 inngikk NUUG en avtale med Voop, der Voop sponser sekretariat og styretelefonien, samt tilbud om medlemsfordeler. Denne wikien brukes for å dokumentere hva som er avtalt, slik at framtidige styremedlemer og andre har informasjonen tilgjengelig. Avtalen ble inngått mellom NUUGs leder Petter Reinholdtsen og Ove Ruben Olsen fra Voop.

Styret får SIP-konto hos Voop ved å oppgi installasjonsadresse (krav fra Post og Teletilsynet). Be NUUGs leder Petter sende oversikt til Ove Ruben R. Olsen hos Voop. Avtroppende styremedlemmer forventes å overlate sin konto til påtroppende styremedlemmer, og NUUGs leder tar vare på alles passord og deler ut til påtroppende styremedlemmer.

Har fått konto hos Voop:

Navn

Telefonnummer

SIP-konto

Sekretariatet

+47 8523 4290

Voop50549

Petter Reinholdtsen

+47 8523 4282

Voop50554

Jon Petter Bjerke

+47 8523 4280

Voop50555

Peter N.M. Hansteen

+47 8523 4281

Voop50556

Ole Kristian Lien

+47 8523 4278

Voop50846

Voop kan sette opp telefonsvarer som sender beskjeder via epost. Dette må pr. 2007-11-11 settes opp av Ruben, og kan ikke gjøres av hver enkelt.

Sekretariatstelefonnummeret er i dag omdirigert til mobiltelefonen til Vidar Bakke, som inntil videre tar seg av den delen. Dette nummeret er NUUGs eiendom og skal følge NUUG hvis avtalen med Voop sies opp.

SIP-server hos Voop er sip1.no.voop.net . Kundenummer hos Voop er det tallet som er del av SIP-kontoen.

Se også NUUGs IP-telefonigruppe. Styre-intern informasjon er tilgjengelig på passordbeskyttet område.

avtaler/2007-voop-voip (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)