CVS

Du trenger tilgang til geekbay.nuug.no for å gjøre dette.

CVS checkout

Når du har tilgang til geekbay står du i ditt hjemmeområde, /home/<dittbrukernavn> og det ser slik ut:

dittbrukernavn@geekbay:~$

skriv inn:

CVSROOT=/home/cvs cvs -q checkout nuug

Du vil da få lokal kopi i en mappe som heter nuug i ditt hjemmeområde, hentet fra CVS-treet i /home/cvs.

Er du ikke på geekbay, men på en annen maskin, må du skrive kommandoen slik:

CVSROOT=dittbrukernavn@geekbay.nuug.no:/home/cvs cvs -q checkout nuug

Er brukernavnet ditt f.eks. malinux, vil det slik ut:

CVSROOT=malinux@geekbay.nuug.no:/home/cvs cvs -q checkout nuug

Dette trenger du kun gjøre første gang. Neste gang er det nok å
oppdatere oppdatere repoet fra checkout-mappen. I eksempelet over er
den nuug. Det gjøres derfor slik, forutsatt at du står i home/$USER/nuug

cvs -q update -d

Rediger aktivitet

Du kan nå bytte til katalogen nuug/aktiviteter

cd nuug/aktiviteter

Kopier en mappe fra et tidligere arrangement eller kopier MAL-katalogen
YYYYMMDD-Arrangement-Mal til et navn som passer datoen og navnet for det
nye foredraget. Ikke bruk æ, ø og å.
For eksempel om et tenkt foredrag om debian skal holdes 14 februar 2023 kan kopieringen se slik ut:

rsync -avh --exclude=CVS/ 20220426-lvm 20230214-debian

Fra malen vil det sånn ut:

rsync -avh --exclude=CVS/ YYYYMMDD-Arrangement-Mal 20230214-debian

Rediger så index.shtml filen slik at den passer til det nye arrangementet

Når redigeringen er fullført, lagre index.shtml og legg til endringen
i CVS med cvs add mot mappen, så mot index.shtml:

CVS add

cvs add 20230214-debian/
cvs add 20230214-debian/index.shtml

Du vil få en melding som sier at det allerede finnes en versjon, men det kan se ut til at dette kan vi se bort fra.

CVS commit

cvs commit -m "kommentar som beskriver commiten" <mappenavnet>

Siden vi i dette eksempelet står i /home/dittbrukernavn/nuug blir cvs-kommandoen slik:

cvs commit -m "Første commit av februarmøtet" aktiviteter/20230214-debian/index.shtml

Du får da i retur noe i denne duren om alt gikk bra:

cvs commit: Examining 20230214-debian
/home/cvs/nuug/aktiviteter/20230214-debian/index.shtml,v  <--  20220816-debian/index.shtml
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
Processing log script arguments...
Mailing the commit message to nuug-commits@nuug.no (from malinux@nuug.no)
cvs commit: Examining 20230214-debian
/home/cvs/nuug/aktiviteter/20230214-debian/index.shtml,v  <--  20230214-debian/index.shtml
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
Processing log script arguments...
Mailing the commit message to nuug-commits@nuug.no (from dittbrukernavn@nuug.no)

arrangementspublisering-med-cvs (last edited 2022-09-11 21:07:17 by ThomasGramstad)