Rutiner og sjekklister for arrangering av presentasjoner og foredrag:

Info til oss som arrangerer månedlige presentasjoner

NUUG Oslo arrangerer månedlige presentasjoner. Her er litt info til oss som arrangerer dem. Se også aktiviteter/Sjekkliste og Kalender.

Relaterte sider

Tilganger som kreves for å publisere arrangementer

=== Tilgang til geekbay ===

Tilgang til git.nuug.no

Klargjøring for bruk av git.nuug.no

Hvordan man lager ssh-nøkkel:

Når du har fått tilgang, kan du logge inn på nettsiden git.nuug.no
Her må du legge inn ssh-nøkkelen din. Trykk på ikonet oppe i høyre hjørne -->> preferences -->> SSH Keys
Lim inn din offentlige ssh-nøkkel (.ssh/id_rsa.pub) i key-feltet

Trykk så på PGP Keys i venstre-menyen.
Lag en gpg-nøkkel https://git.nuug.no/help/user/project/repository/gpg_signed_commits/index.md
Lim inn din offentlige gpg-nøkkel i gpg-key-feltet

Tilgang til meetup

Tilgang til Facebook

Tilgang til Twitter

Tilganger som kreves for publisering av video

Tilgang til Youtube

Tilgang til archive.org

Tilgang til video@nuug.no

Tilgang til Frikanalen

Annonserings-prosedyre for NUUG-arrangementer

Her er litt info om hva som kan gjøres for å annonsere et NUUG-arrangementer.

Publisering bør skje i god tid før arrangementet, ideelt sett 6-8 uker før.

Hvordan en invitasjon bør se ut

En invitasjon bør inneholde disse punktene:

Legg inn iCal-link http://icalgen.yc.sg/

Se også invitasjonsmalen:

Korrektur av invitasjonsteksten

NUUGs meetup-side

Rebel teknologihuset

internett

Skråplanet

NUUGs Facebook-side

NUUGs twitter

Legg ut info om møtet på nuug.no

NUUGs Kalender

kode24.no Kalender

Send ut e-post

Publisér på IRC

Youtube

Om du har fått bekreftet at videogruppen kan strømme direkte på youtube:

start-plakat

Påminnelse

Før arrangementet

Påminnelse bør sendes X dager før arrangementet.

Etter arrangementet

Et par dager etter arrangementet, gjør følgende:

* Lage A4-plakater i PDF/Postscript-format for opphenging. Legge tilgjengelig på web/ftp slik at andre kan skrive ut plakat. Denne må være klar før informasjon sendes ut på mail og web. Du kan her bruke en tidligere plakat i OOo-format (s/pdf/sxw/) som utgangspunkt. plakat plakat-veiviser

* Sende epost til alle relevante epostlister rundt 14 dager før arrangementet. Disse er samlet i et felles mailalias, annonsering@nuug.no . All epost til denne lista må godkjennes av moderator før den slippes igjennom. NB: Husk å bruke < aktive@nuug.no > som avsender (From: felt) i epostmeldingen.

Huskeliste for de som arrangerer møter

Minst én person med adgangskort til Rebel er med på møtet

Forsikre seg om at det kommer noen fra Videogruppa.

Send e-post til video@nuug.no med forespørsel om de kan ta opp møtet på video

Kontaktinfo for NUUGs lokaler i Teknologihuset 2.0/Rebel

Etter møtet / etterarbeid

Publisere video-opptak innen rimelig tid

* Meld fra om eller fyll på/kjøp inn ting som mangler eller holder på å gå tomt (f.eks. gaver til foredragsholdere, utskrifter av nye, tomme deltakerlister)

Rutiner for avlysning

Av og til blir foredrag avlyst av ulike årsaker. Det blir da NUUG-bar på skråplanet i stedet.

Gi beskjed til alle steder der foredraget er publisert

Skriv at foredragsholder er blitt forhindret fra å holde foredraget, uansett årsak

== Praktisk info for NUUGs lokaler i Teknologihuset ==

* Det kan komme mye støy fra 2.etasje opp til den store salen i 3.etasje, her er noen mulige tiltak mot støy: * Det er et forheng som kan dras rundt hele salen, dette beskytter litt mot støy * Vurdér å flytte møtet til et mindre rom som kan lukkes, dersom det ikke er for mange mennesker og et mindre rom er ledig

* Det kan være voldsomt varmt i den store salen i 3. etg. (antagelig størst problem om vinteren pga. overfyring) -- ventilasjon i salen kan slås på med oval fjernkontroll som skal ligge foran i rommet på/ved talerstolen.

aktiviteter/presentasjoner (last edited 2023-06-19 22:03:07 by Malinux)