Forslag til aktiviteter

Kom med forslag på aktiviteter/samlinger/møter NUUG kunne arrangert:

Forslag til foredragsholdere

Her kan du skrive forslag på foredragsholdere du har lyst skal komme på NUUG medlemsmøter:

Navn

Org./firma

Tema

Hvem følger opp

Kommentar

Thomas Merkel

illumos OmniOS and SmartOS

Han foreslår mars eller februar

Petter Reinholdtsen

Freedombox

Bjørn Remseths kontakt i Tekna/Ben Waldron

Tekna

Sikre kommunikasjonsløsninger brukt av Tekna og fagforeninger internasjonalt

Tom Fredrik

Johannes Brodwall/Hallvard Nygård

Sopra Steria / Storebrand

Smittestopp-appen

Tom Fredrik

Johannes Brodwall/Hallvard Nygård

Sopra Steria / Storebrand

Akson

Tom Fredrik

Avventer utvikling, før vi kommer tilbake til det.

Hallvard Nygård

Storebrand

Norske postlister

Tom Fredrik

Henrik Skaug Sætra

Universitetet i Sørøst-Norge

Big Data's Threefold Threat to Liberty: Surveillance, nudging and the curation of information

Tom Fredrik

Følg opp i mai.

Ole-Erik Yrvin og Petter Reinholdtsen

Pensjonist/USIT

Hvordan oversette bøker med fri programvare

Tom Fredrik

Positivt fra Ole-Erik og Petter, må organiseres.

Ragnhild Brøvig-Hanssen

RITMO

Algoritmenes påvirkning av musikk

Thomas

Ikke spurt

NN

NN

Peertube: Føderert videodistribusjon og arkiv

Thomas

Undersøke foredragsholder

Christian Thon m.fl

Blindeforbundet

Universell utforming av teknologi

Tom Fredrik

Klar når vi spør

NN

Redpill Linpro

OpenShift og OKD (med Kubernetes)

Martin

Kan ordnes ganske raskt

3D-fresing "Jern og metall"

Petter

14. juni

Martin Langsjøen

Redpill Linpro

WebRTC, Jitsi og åpne møteplattformer

Martin

10. mai

NN

Redpill Linpro

PostgreSQL

Martin

Kan avklares ganske raskt

Johnny Solbu

Hvordan vedlikeholde programvare som "ikke-programmerer"

Johnny

Klar når vi spør

Roy Karlsbakk

LVM og MD/RAID (virtuelle RAID), foredrag eller workshop

Malin

Satt opp 15. mars men utsatt

Jaromil Roio

Dyne.org

Devuan / Dyne.org-prosjekter

Thomas

aktiviteter/forslag (last edited 2022-03-23 22:21:00 by ThomasGramstad)