Forslag til aktiviteter

Kom med forslag på aktiviteter/samlinger/møter NUUG kunne arrangert:

Forslag til foredragsholdere

Her kan du skrive forslag på foredragsholdere du har lyst skal komme på NUUG medlemsmøter:

Navn

Org./firma

Tema

Kommentar

Thomas Merkel

illumos OmniOS and SmartOS

Han foreslår Mars eller februar

?

Freedombox

Bjørn Remseths kontakt i Tekna/Ben Waldron

Tekna

Sikre kommunikasjonsløsninger brukt av Tekna og fagforeninger internasjonalt

Johannes Brodwall/Hallvard Nygård

Sopra Steria / Storebrand

Smittestopp-appen

Johannes Brodwall/Hallvard Nygård

Sopra Steria / Storebrand

Akson

Hallvard Nygård

Norske postlister

Henrik Skaug Sætra

Universitetet i Sørøst-Norge

Big Data's Threefold Threat to Liberty: Surveillance, nudging and the curation of information

aktiviteter/forslag (last edited 2021-01-24 22:12:35 by PetterReinholdtsen)