Huskeliste/sjekkliste for arrangementer/medlemsmøter i NUUG

Denne siden prøver å gå gjennom stegene for å arrangere et typisk NUUG medlemsmøte. Se også aktiviteter/presentasjoner.

Dette forutsetter at lokale er booket på forhånd.

 1. Finn en person som kan presentere noe, avtal en ledig dato i henhold til gjeldende adict-kalender på nuug.no
  1. Inkluder aktive-mailinglisten som CC på aktuelle mailtråder
  2. Få 2 linjer om presentasjoner og 2 linjer om personens bakgrunn.
  3. Informer vedkommende om møtets format, sted, tidsrammer, typisk antall oppmøtte
  4. Informer om at presentasjonen vil bli filmet, streamet live og vil bli publisert under en fri lisens.
  5. Avtal å møtes senest 30 minutter før arrangementet starter, oppgi gjerne et telefonnummer man kan nåes på for hurtig og spontan kommunikasjon
  6. Avtal med NUUGs videogruppe at noen derfra kommer og filmer og strømmer møtet.
 2. Så fort dato er avtalt, oppdater localevents-filen i adict-mappen i Git slik at andre kan se at datoen er opptatt

 3. Lag en side for arrangementet under aktiviteter-mappen i Git følg tidligere navngivningsstandard (YYYYMMDD-tema)
 4. Lag et arrangement på www.meetup.com/nuug-no/

 5. Send ut en invitasjon per epost til annonsering at nuug.
  1. Denne invitasjonen trenges å godkjennes via approve.nuug.no.

  2. Dersom denne invitasjonen sendes 3 uker eller mer i forveien, send en påminnelse igjen 2 uker før arrangementet
  3. Send en påminnelse om arrangementet ca dagen før arrangementet
 6. Dukk opp senest 30 minutter før arrangementet starter, hjelp foredragsholder med å gjøre seg klar
  1. Forklar at mikrofonen trenges for video-opptak, men at den ikke gir lyd i høyttalere i rommet (for å unngå misforståelser)
  2. Forklar at spørsmål fra salen enten må stilles inn i en trådløs mikrofon som sendes rundt i salen, eller at spørsmål må gjentas av foredragsholder
  3. Hjelp til med å sende rundt mikrofon til salen
 7. Ønsk velkommen, gjerne presis
  1. Ønsk velkommen
  2. Introduser foredragsholderen ved navn, tittel og tema
   1. Dersom det ønskes å introdusere mer nøye kan dette være lurt å avtale med foredragsholder på forhånd, det hender foredragsholdere ønsker å gjøre dette selv
  3. Informer om at det sendes rundt deltakerliste (dvs. liste der man kan skrive seg på med navn og epostadresse)
  4. Informer om at det er sosialt opplegg etter presentasjonen
  5. Informer om at det trenges å sendes rundt en mikrofon for å få med spørsmål fra salen på video-opptak, slik at spørsmål må stilles inn i mikrofonen
 8. Send rundt deltakerliste litt etter møtestart, slik at også etternølere kan få skrive seg på lista.

Huskeliste ved avlysning/utsettelse av møte eller event

Det hender dessverre at et event må avlyses eller utsettes, f eks pga sykdom.
Se huskeliste for slike situasjoner her: aktiviteter/avlysning

aktiviteter/Sjekkliste (last edited 2024-04-09 20:29:06 by solbu)