NUUG: Styrets årsberetning for 2022

For perioden fra og med årsmøtet 2021-06-17 til årsmøtet 2022-06-15.

Styret

I styret har disse vært med:

(NB: Styremedlemmer velges normalt for 2 år, unntatt styreleder som velges i eget valg for 1 år. Nestleder velges for 1 år, blant styremedlemmene.)

Andre tillitsvalgte

Valgkomité

Revisor

Sekretariat

Sekretariatet har bestått av Thomas Gramstad og Jon Petter Bjerke.

Møteaktivitet

Andre aktiviteter

Vi har skaffet 12 foredrag i perioden (regnet til og med 7 juni 2022). Et foredrag ble utsatt en måned på grunn av sykdom. Korona-restriksjoner har påvirket virksomheten sterkt begrensende.

Vi har kjørt en presse-rekke. Hardware ble godkjent i digi.no. Vi fikk inn tekst i Subjekt om data-registrering av etnisitet. Det er inne et leserinnlegg i digi.no, som de har sagt tja til. Vil ha. Men de sier de vil redigere litt. Det kommer mer.

Vi har bidratt til åpen høring på Stortinget om DNS-blokkering fra Kulturdepartementet, om pengespill på nett.

Vi har fått 4-5 nye medlemmer. Målet var 10. Med forbedret innkalling i henhold til vedtak 9. august 2021 6-8 uker før. Så vil vi få større vekst. Pluss at vi må klare å ta opp og distribuere video hver gang.

Vi leverte en plan 9. august 2021 for aktivitetene fremover. Dette med nøye arbeidsprosess for å rekruttere flere medlemmer. Det er en del som går bra. Vi har hatt, eller vil ha månedlige foredrag. To foredragsholdere fra utlandet. Vi har flere på radaren. Trappetrinn for suksess og sjekklister. Det er viktig å levere i samsvar med sjekklistene.

I styret har vi diskutert å formalisere en arrangementsgruppe som skal koordinere arrangementene fremover. Fortsatt sentrert rundt aktive@-listen, men med formaliserte prosesser og fordeling av oppgaver og deling av erfaringer.

Mimes brønn

NUUGs tjeneste for å hjelpe folk med å få innsyn i offentlig forvaltning, Mimes brønn, er fortsatt stengt inntil videre. Mimes brønn mangler per i dag moderatorer. Det arbeides med en stabil ordning for drift og vedlikehold fremover.

FiksGataMi

NUUGs tjeneste for å hjelpe det offentlige med å få vite om skader og feil på offentlig infrastruktur, FiksGataMi, har per 2022-05-18 registrert 66 428 aktive oppdateringer på innmeldte problemer. FiksGataMi ble i februar oppgradert til en nyere versjon, både OS og webløsning ble oppgradert og det kjører per nå på Debian 11. Det arbeides med en stabil ordning for drift og vedlikehold fremover.

Frikanalen

Foreningen NUUG har vært involvert i TV-kanalen Frikanalen i flere år. Frikanalen er Norges riksdekkende åpne TV-kanal, der hvem som helst kan få sendetid på RiksTV. Tenk på det som Youtube for RiksTV. NUUG har lagt ut opptak fra medlemsmøter på Frikanalen og hatt glede av å eksperimentere med TV-mediet via Fri programvare-løsningen som utgjør kanalen. Kildekoden til webadministrasjonssystemet ligger på Github, og hele løsningen er basert på fri programvare for vedlikehold, avspilling, omkoding og distribusjon. Frikanalen har nå blitt oppgradert til å sende i HD, og leverer til RiksTV og Get. Videre har infrastrukturen på kanalen blitt utvidet til å kunne motta direktesendte programmer -- som nå brukes for å syndikere sendinger fra Stortinget. Hvis du har lyst til å være med å teste hva en kan gjøre med riksdekkende TV og Fri programvare, ta kontakt med oss på frikanalen(at)nuug.no eller stikk innom IRC, #frikanalen på irc.oftc.net.

Samarbeid med Free Software Foundation Europe (FSFE) om bærekraftig design

NUUG sluttet seg til som underskriver på FSFE sitt åpne brev om "EU Ecodesign", om rett til tilgang og gjenbruk av utstyr. Brevet er publisert på web her: https://fsfe.org/news/2022/news-20220427-01.en.html

Samarbeid med Frikanalen

Samarbeidet med Frikanalen fortsetter. Frikanalen er svært interessert i å fortsette og utvikle samarbeidet og sørge for at vi får direktesending fra NUUG-arrangementer og at videoene kommer i Frikanalens strømmesystem. Video blir stadig viktigere for NUUG. Med det blir det viktig og attraktivt å rekruttere flere folk til video-gruppa.

Videogruppen

Videogruppen har bidratt til publisering av opptak. Det er et behov for en ny plattform for opptak og publisering fra foredrag. Videogruppen vil jobbe med dette.

Formål

Videogruppens formål er som før å dokumentere og publisere foredrag fra NUUGs møter. Dette er for å skape bredere engasjement rundt NUUGs aktiviteter, sørge for at NUUGs medlemmer kan følge med fra utenfor lokalet, og kunne se foredrag i ettertid, samt å bidra til kunnskapsallmenningen.

Året som har vært

NUUGs videogruppe har:

Mål videre

I året som kommer har NUUGs videogruppe som mål å:

Større saker som er tatt opp på styremøter i perioden

Markedsføringsplan

Denne planen handler om hvordan NUUG kan gjøre seg selv mer interessant, og ikke nødvendigvis bare om hvordan markedsføre dagens forening. Hovedpoenget er å tiltrekke seg flere medlemmer og øke aktiviteten til eksisterende medlemmer.

Driftsgruppen og nytt driftsmiljø basert på åpen og standardisert skyteknologi

Gjennomført flytting av fysisk server-utstyr fra gammelt USIT-maskinrom til nytt USIT-maskinrom. NUUG har også satt opp noen tjenester som er oppgradert, og oppgradert operativsystemer m m på maskinene.

Våren 2022 kjøpte NUUG brukte servere med formålet å etablere en privat sky for NUUG. Utstyret er mottatt. Det vil utarbeides en plan for bruk av utstyret i sommerhalvåret 2022.

Den private skyen vil gi de ulike prosjektene i foreningen selvbetjening hvor de kan spinne opp de ressursene som er nødvendige. Selvbetjeningsaspektet muliggjør utvidet aktivitet uten at det medfører avhengigheter på nøkkelpersoner innen drift. Et annet moment er at prosjektenes ulike miljøer ikke påvirker hverandre og sånn sett kan kjøres isolert. Med dette kan NUUG være en pådriver for åpen og standardisert skyteknologi og være en viktig aktør og stemme i debatten. Medlemmene i foreningen vil kunne få relevant erfaring med teknologien og slik spre teknologien videre. NUUG vil også skape en referanseplattform for å vise til at det er både positivt og praktisk gjennomførbart med åpne løsninger.

Veien videre for NUUG

Sittende styre har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på veien videre for NUUG. Dette må sees i sammenheng med markedføringsplanen. Interessante momenter som det tenkes skal tas opp er:

Samarbeid med Teknologihuset i nye lokaler i Rebel

Styret har et bra samarbeid med Teknologihuset i deres nye lokaler i Rebel. Vi har hatt 6 medlemsmøter i lokalene til Rebel. Vi ønsker å bruke lokalene i fortsettelsen og støtte opp om fagmiljøet ved å være medlem. Vi er også invitert til å bidra med faglige foredrag for et større publikum i Rebel.
https://rebel.no/ og https://teknologihuset.no/

aktiviteter/2022aarsmoete/beretning (last edited 2022-05-22 22:39:34 by ThomasGramstad)