NUUG: Styrets årsberetning for 2021

For perioden fra og med årsmøtet 2020-06-16 til årsmøtet 2021-06-17.

Styret

I styret har disse vært med:

(NB: Styremedlemmer velges normalt for 2 år, unntatt styreleder som velges i eget valg for 1 år. Nestleder velges for 1 år, blant styremedlemmene.)

Andre tillitsvalgte

Valgkomité

Revisor

Sekretariat

Sekretariatet har bestått av Thomas Gramstad og Jon Petter Bjerke.

Møteaktivitet

Andre aktiviteter

USENIX

USENIX endret i 2020 medlemsstrukturen slik at vår "affiliate"-status ble fjernet. NUUG tilbyr derfor ikke lenger USENIX-medlemskap som en del av NUUG-medlemskapet, men vi har i stedet oppfordret medlemmene til også å melde seg inn i USENIX direkte. 

Vedtektsendringene med fjerning av USENIX-medlemskap og nye kontingentsatser ble behandlet på ekstraordinært årsmøte . (Se lenke rett ovenfor under Møteaktivitet.)

Mimes brønn

NUUGs tjeneste for å hjelpe folk med å få innsyn i offentlig forvaltning, Mimes brønn, er per 2020-04-30 stengt inntil videre. Mimes brønn mangler per i dag moderatorer.

FiksGataMi

NUUGs tjeneste for å hjelpe det offentlige med å få vite om skader og feil på offentlig infrastruktur, FiksGataMi, har per 2021-05-10 registrert 62 192 aktive oppdateringer på innmeldte problemer. FiksGataMi har behov for vedlikehold og videreutvikling.

Nikita Noark 5 Tjenestegrensesnitt

NUUG bidrar med epostliste til dette prosjektet, og har medlemmer som er aktive i prosjektet. Prosjektet går ut på å lage en fri programvareløsning for å tilby et API i tråd med norsk standard for arkivering (Noark 5). Det siste året har det vært jobbet mye med forbedring av spesifikasjonen for API-et, som gis ut av Arkivverket.

Samfunnsteknologi AS

NUUG har bidratt med innbetaling av NOK 20 895 til aksjekapital for opprettelse av Samfunnsteknologi AS. Hensikten med NUUGs deltakelse i etableringen er kommersielt bærekraftig drift av tjenester som er utviklet i NUUG-regi.

Frikanalen

Foreningen NUUG har vært involvert i TV-kanalen Frikanalen i flere år nå. Frikanalen er Norges riksdekkende åpne TV-kanal, der hvem som helst kan få sendetid på RiksTV. Tenk på det som Youtube for RiksTV. NUUG har lagt ut opptak fra medlemsmøter på Frikanalen og hatt glede av å eksperimentere med TV-mediet via Fri programvare-løsningen som utgjør kanalen. Kildekoden til webadministrasjonssystemet ligger på Github, og hele løsningen er basert på fri programvare for vedlikehold, avspilling, omkoding og distribusjon. Frikanalen har nå blitt oppgradert til å sende i HD, og leverer til RiksTV og Get.  Videre har infrastrukturen på kanalen blitt utvidet til å kunne motta direktesendte programmer - som nå brukes for å syndikere sendinger fra Stortinget. Hvis du har lyst til å være med å teste hva en kan gjøre med riksdekkende TV og Fri programvare, ta kontakt med oss på frikanalen(at)nuug.no eller stikk innom IRC, #frikanalen på irc.freenode.net.

Initiativ til samarbeid med Free Software Foundation Europe (FSFE) om digitale borgerrettingheter

Etter at en rettsavgjørelse i Italia ga en Linux-entusiast og Lenovo-kunde rett til å få refundert kostnaden av en ubrukt Windows-lisens i en sak der Lenovo også be ilagt en bot for sin kundeuvennlighet har FSFE tatt initiativ til arbeid med brukerrettigheter og menneskerettigheter i digitale sammenhenger. 

En beskrivelse av initiativet finnes i nyhetssaken: https://nuug.no/news/Vet_du_hva_du_mister_n_r_du_bare_klikker_OK_for___komme_i_gang_med___bruke_noe_.shtml  (engelsk tekst: https://bsdly.blogspot.com/2021/05/are-you-aware-what-you-lose-by-just.html). 

Video-gruppen

I år har videogruppen bidratt til publisering av opptak - og ønsker å bidra til nytt platform for opptak og publisering fra foredrag når de blir holdt i nye møtelokaler på Rebel (Teknologihuset 2.0).

Formål

Videogruppens formål er som før å dokumentere og publisere foredrag fra NUUGs møter. Dette er for å skape bredere engasjement rundt NUUGs aktiviteter, sørge for at NUUGs medlemmer kan følge med fra utenfor lokalet, å kunne se foredrag i ettertid, og å bidra til kunnskapsallmenningen.

Året som har vært

NUUGs videogruppe har:

Mål videre

I året som kommer har NUUGs videogruppe som mål å:

Større saker som er tatt opp på styremøter i perioden

Markedsføringsplan

Denne planen handler om hvordan NUUG kan gjøre seg selv mer interessant, og ikke nødvendigvis bare om hvordan markedsføre dagens forening. Hovedpoenget er å tiltrekke seg flere medlemmer og øke aktiviteten til eksisterende medlemmer.

Nytt driftsmiljø basert på åpen og standardisert skyteknologi

Det jobbes kontinuerlig med å forberede en plan for medlemmene om hvordan dette tenkes gjennomført og vedlikeholdt fremover. Styret tenker at denne planen, og etter hvert plattformen, vil være essensiell for å rekruttere nye medlemmer og skape ny aktivitet i foreningen. Utfordringen er å gjøre prosjektet billig og enkelt, noe som er en forutsetning for å lykkes. Her er teknologien i rask modning hvor flere av medlemmene i foreningen har relevant erfaring innen feltet.

Plattformen gir de ulike prosjektene i foreningen selvbetjening hvor de kan spinne opp de ressursene som er nødvendige. Selvbetjeningsaspektet muliggjør utvidet aktivitet uten at det medfører avhengigheter på nøkkelpersoner innen drift. Et annet moment er at prosjektenes ulike miljøer ikke påvirker hverandre og sånn sett kan kjøres isolert. Med dette kan NUUG være en pådriver for åpen og standardisert skyteknologi og være en viktig aktør og stemme i debatten. Medlemmene i foreningen vil kunne få relevant erfaring med teknologien og slik spre teknologien videre. NUUG vil også skape en referanseplattform for å vise til at det er både positivt og praktisk gjennomførbart med åpne løsninger.

Veien videre for NUUG

Sittende styre har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på veien videre for NUUG. Dette må sees i sammenheng med markedføringsplanen. Interessante momenter som det tenkes skal tas opp er:

Samarbeid med Teknologihuset i nye lokaler

Styret ser frem til fortsatt samarbeid med Teknologihuset i deres nye lokaler i Rebel i Universitetsgata, med arrangering av medlemsmøter og andre events der så snart forholdene tillater det. https://info.rebel.no/prospekt rebel_prospekt_teknologihuset_2021.pdf

aktiviteter/2021aarsmoete/beretning (last edited 2021-05-26 17:14:04 by ThomasGramstad)