Differences between revisions 11 and 12
Revision 11 as of 2020-05-25 19:59:37
Size: 9719
Comment:
Revision 12 as of 2020-06-07 21:06:14
Size: 9720
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 56: Line 56:
Mimes brønn mangler pr. i dag moderatorer. Mimes brønn mangler per i dag moderatorer.
Line 60: Line 60:
FiksGataMi, har pr. 2020-04-30 registrert 57 700 aktive problemer fra 27 366 forskjellige brukere, FiksGataMi, har per 2020-04-30 registrert 57 700 aktive problemer fra 27 366 forskjellige brukere,
Line 107: Line 107:
 * NUUG har donert kr. 10 000 til Gnome Foundation til deres juridiske forsvar mot et patenttroll.  * NUUG har donert NOK 10 000 til Gnome Foundation til deres juridiske forsvar mot et patenttroll.
Line 109: Line 109:
 * NUUG har bevilget kr. 15 000 til å få bygget en bokskanner. Prosjektet er ment å være rekrutterende.  * NUUG har bevilget NOK 15 000 til å få bygget en bokskanner. Prosjektet er ment å være rekrutterende.
Line 139: Line 139:
Plattformen gir de ulike prosjektene i foreningen selvbetjening hvor de kan spinne opp de ressursene som er nødvendige. Selvbetjeningsaspektet muliggjør utvidet aktivtet uten at det medfører avhengigheter på nøkkelpersoner innen drift. Et annet moment er at prosjektenes ulike miljøer ikke påvirker hverandre og sånn sett kan kjøres isolert. Med dette kan NUUG være en pådriver for åpen og standardisert skyteknologi og være en viktig aktør og stemme i debatten. Medlemmene i foreningen vil kunne få relevant erfaring med teknologien og slik spre teknologien videre. NUUG vil også skape en referanseplattform for å vise til at det er både positivt og praktisk gjennomførbart med åpne løsninger. Plattformen gir de ulike prosjektene i foreningen selvbetjening hvor de kan spinne opp de ressursene som er nødvendige. Selvbetjeningsaspektet muliggjør utvidet aktivitet uten at det medfører avhengigheter på nøkkelpersoner innen drift. Et annet moment er at prosjektenes ulike miljøer ikke påvirker hverandre og sånn sett kan kjøres isolert. Med dette kan NUUG være en pådriver for åpen og standardisert skyteknologi og være en viktig aktør og stemme i debatten. Medlemmene i foreningen vil kunne få relevant erfaring med teknologien og slik spre teknologien videre. NUUG vil også skape en referanseplattform for å vise til at det er både positivt og praktisk gjennomførbart med åpne løsninger.

Styrets årsberetning for 2020

For perioden fra og med årsmøtet 2019-06-17 til årsmøtet 2020-06-16.

Styret

I styret har disse vært med:

 • Martin Langsjøen, leder (valgt for 1 år i 2019, i styret siden 2017)
 • Thomas Gramstad, nestleder (valgt for 1 år i 2019, i styret siden 2015)
 • Johnny Solbu, styremedlem (valgt for 2 år i 2019, i styret siden 2013)
 • Thomas Gramstad, styremedlem (valgt for 2 år i 2018, i styret siden 2015)
 • Jon Petter Bjerke, styremedlem (valgt for 2 år i 2018, i styret siden 1992 med opphold)
 • Adrian Kjær Dalhaug, styremedlem (valgt for 2 år i 2019, ny i styret)
 • David Noble, vara 1 (valgt for 1 år i 2019, ny i styret)
 • Hans-Petter Fjeld, vara 2 (valgt for 1 år i 2019, i styret siden 2012)

(NB: Styremedlemmer velges normalt for 2 år, unntatt styreleder som velges i eget valg for 1 år. Nestleder velges for 1 år, blant styremedlemmene.)

Andre tillitsvalgte

 • David Noble har vært leder av videogruppen til NUUG.

 • Marius Halden har vært leder av driftsgruppen til NUUG i periodens første halvår, deretter overtok Peter Hansteen som ble valgt som ny leder av Driftsgruppen i november.

Valgkomité

 • Petter Reinholdtsen (leder)
 • Malin Bruland
 • Kristian Fiskerstrand

Revisor

 • RSM Norge AS.

Sekretariat

Sekretariatet har bestått av Thomas Gramstad og Jon Petter Bjerke.

Møteaktivitet

 • Styret har hatt 11 møter i perioden. I tillegg har det mellom hvert styremøte vært fortløpende kommunikasjon på IRC og epost for oppfølging av saker og planlegging av videre arbeid.
 • NUUG har i Oslo arrangert fem møter med faglig innhold. Temaer har vært varierende fra tekniske systemer og løsninger til det mer politisk/økonomiske. Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web og landsdekkende TV.
 • Sommerfest ble avholdt på Hukodden 9. juli 2019.
 • Avholdt et større medlemsmøte i april 2019 Store Studio (NRK, Oslo) og Media City Bergen, hvor Christopher "Monty" Montgomery holdt foredrag om "Fighting for free video - technical tactics and war stories from the FOSS audio and video codec frontier".

Andre aktiviteter

USENIX

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare. Ordinært personmedlemskap i NUUG inkluderer medlemskap i USENIX, også for alle personer tilknyttet bedriftsmedlemskap. Dette medlemskapet inneholder blant annet abonnement på bladet ;login: og rabatt på konferansedeltakelse. Enkelte kategorier av personmedlemmer i NUUG er unntatt fra USENIX-medlemskap.

Popcorn-time.no

Prosjektet ble for NUUGs del avsluttet i 2019. Prosjektet startet opp i 2016 og har mottatt donasjoner fra medlemmer og andre. Tallene står i regnskapet.

Mimes brønn

NUUGs tjeneste for å hjelpe folk med å få innsyn i offentlig forvaltning, Mimes brønn, er per 2020-04-30 stengt inntil videre. Mimes brønn mangler per i dag moderatorer.

FiksGataMi

NUUGs tjeneste for å hjelpe det offentlige med å få vite om skader og feil på offentlig infrastruktur, FiksGataMi, har per 2020-04-30 registrert 57 700 aktive problemer fra 27 366 forskjellige brukere, og 52 087 aktive oppdateringer på disse problemene. FiksGataMi har behov for vedlikehold og videreutvikling.

Nikita Noark 5 Tjenestegrensesnitt

NUUG bidrar med epostliste til dette prosjektet, og har medlemmer som er aktiv i prosjektet. Prosjektet går ut på å lage en fri programvareløsning for å tilby et API i tråd med norsk standard for arkivering (Noark 5). Det siste året har det vært jobbet mye med forbedring av spesifikasjonen for API-et, som gis ut av Arkivverket.

Frikanalen

Foreningen NUUG har vært involvert i TV-kanalen Frikanalen i flere år nå. Frikanalen er Norges riksdekkende åpne TV-kanal, der hvem som helst kan få sendetid på RiksTV. Tenk på det som Youtube for RiksTV. NUUG har lagt ut opptak fra medlemsmøter på Frikanalen og hatt glede av å eksperimentere med TV-mediet via Fri programvare-løsningen som utgjør kanalen. Kildekoden til webadministrasjonssystemet ligger på Github, og hele løsningen er basert på fri programvare for vedlikehold, avspilling, omkoding og distribusjon. Frikanalen har godtatt et tilbud fra RiksTV hvor kanalen får et visst pengebeløp i støtte slik at kanalen slutter å luftkringkastes (via DVB) men istedet sendes via Riks-TV sine nettstrømmingstjeneste (Settop-boks). Begrunnelsen for at Frikanalen ble presset ut av luftkringkastingen var at noen måtte ofres fordi RiksTV har mistet deler av frekvensene til fordel for mobilnettet! Det forhandles foreløpig med flere TV-kringkastere bl a GET og CanalDigital (Telenor) for å få sende via deres nettstrømmingstjenester i tillegg til RiksTV. Frikanalen skal snart sende i HD-oppløsning (kontra SD tidligere), og dette er stort sett for å tilfredsstille kravene for norske TV- og nettstrømmingstilbydere, inkludert men ikke begrenset til RiksTV og GET. Hvis du har lyst til å være med å teste hva en kan gjøre med riksdekkende TV og Fri programvare, ta kontakt med oss på frikanalen(at)nuug.no eller stikk innom IRC, #frikanalen på irc.freenode.net.

Video-gruppen

Formål

Videogruppens formål er som før å dokumentere og publisere foredrag fra NUUGs møter. Dette er for å skape bredere engasjement rundt NUUGs aktiviteter, sørge for at NUUGs medlemmer kan følge med fra utenfor lokalet, samt å kunne se foredrag i ettertid.

Året som har vært

NUUGs videogruppe har:

 • Tatt opp alle medlemsforedrag i år
 • Bidratt med opptak og streaming av EuroBSDCon
 • Publisert opptakene til Archive, Frikanalen og YouTube

Mål videre

I året som kommer har NUUGs videogruppe som mål å:

 • Fortsette med å ta opp og streame fysiske møter som er relevant for NUUG-medlemmer
 • Bidra med know-how og innsats på virtuelle møter
 • Øke kvaliteten av opptakene ytterligere - muligens se på å erstatte kameraløsning

Større saker som er tatt opp på styremøter i perioden

 • NUUG har donert NOK 10 000 til Gnome Foundation til deres juridiske forsvar mot et patenttroll.
 • Styret har vært mer involvert rundt driftsmiljøet, både det eksisterende og nytt miljø i OpenStack.

 • NUUG har bevilget NOK 15 000 til å få bygget en bokskanner. Prosjektet er ment å være rekrutterende.
 • Driftssituasjonen rundt Mimes brønn er diskutert.

Markedsføringsplan

Denne planen handler om hvordan NUUG kan gjøre seg selv mer interessant, og ikke nødvendigvis bare om hvordan markedsføre dagens forening. Hovedpoenget er å tiltrekke seg flere medlemmer og øke aktiviteten til eksisterende medlemmer.

 • Nettbaserte medlemsmøter.
  • Gjøre møtene mer tilgjengelige for alle medlemmer.
  • Spre NUUG til andre deler av landet.
 • Vurdere å gjennomføre en virtuell event/konferanse i kommende periode.
  • Positiv medieomtale.
  • Vise frem fordelene med fri og åpen teknologi.
  • Få NUUG utover landegrensene og sørge for at flere internasjonale personligheter ønsker å presentere på våre medlemsmøter i fremtiden.
 • Nytt driftsmiljø basert på skyteknologi vil både modernisere og gjøre NUUG mer attraktiv for nye og eksisterende medlemmer. Dette vil kunne åpne for ny aktivitet.
 • Legge til rette for flere møtesteder, slik som Matrix, Discourse og Jitsi.
 • Invitere flere bedrifter inn på medlemsmøtene for å vise hvordan fri og åpen teknologi løser problemer i det kommersielle markedet.
  • Vil være gode muligheter for å rekruttere noen av disse.
 • Invitere medlemsbedrifter til å presentere.
  • Medlemsmøtet kan holdes hos bedriften som skal presentere.
 • Jobbe mer aktivt for mediadekning av ulik aktivitet foreningen står for.

Nytt driftsmiljø basert på åpen og standardisert skyteknologi

Det jobbes kontinuerlig med å forberede en plan for medlemmene om hvordan dette tenkes gjennomført og vedlikeholdt fremover. Styret tenker at denne planen, og etter hvert plattformen, vil være esensiell for å rekruttere nye medlemmer og skape ny aktivitet i foreningen. Utfordringen er å gjøre prosjektet billig og enkelt, noe som er en forutsetning for å lykkes. Her er teknologien i rask modning hvor flere av medlemmene i foreningen har relevant erfaring innen feltet.

Plattformen gir de ulike prosjektene i foreningen selvbetjening hvor de kan spinne opp de ressursene som er nødvendige. Selvbetjeningsaspektet muliggjør utvidet aktivitet uten at det medfører avhengigheter på nøkkelpersoner innen drift. Et annet moment er at prosjektenes ulike miljøer ikke påvirker hverandre og sånn sett kan kjøres isolert. Med dette kan NUUG være en pådriver for åpen og standardisert skyteknologi og være en viktig aktør og stemme i debatten. Medlemmene i foreningen vil kunne få relevant erfaring med teknologien og slik spre teknologien videre. NUUG vil også skape en referanseplattform for å vise til at det er både positivt og praktisk gjennomførbart med åpne løsninger.

Veien videre for NUUG

Sittende styre har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på veien videre for NUUG. Dette må sees i sammenheng med markedføringsplanen. Interessante momenter som det tenkes skal tas opp er:

 • Hvilke medlemskategorier skal NUUG ha? Dette vil påvirke inntektene.
 • Undersøke tilknytningsformen til USENIX, om en annen organisasjon er bedre egnet, eller om vi skal stå alene.
 • Markedsføring og rekruttering.

aktiviteter/2020aarsmoete/beretning (last edited 2020-06-07 21:06:14 by ThomasGramstad)