NUUG: Styrets årsberetning for 2020

For perioden fra og med årsmøtet 2019-06-17 til årsmøtet 2020-06-16.

Styret

I styret har disse vært med:

(NB: Styremedlemmer velges normalt for 2 år, unntatt styreleder som velges i eget valg for 1 år. Nestleder velges for 1 år, blant styremedlemmene.)

Andre tillitsvalgte

Valgkomité

Revisor

Sekretariat

Sekretariatet har bestått av Thomas Gramstad og Jon Petter Bjerke.

Møteaktivitet

Andre aktiviteter

USENIX

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare. Ordinært personmedlemskap i NUUG inkluderer medlemskap i USENIX, også for alle personer tilknyttet bedriftsmedlemskap. Dette medlemskapet inneholder blant annet abonnement på bladet ;login: og rabatt på konferansedeltakelse. Enkelte kategorier av personmedlemmer i NUUG er unntatt fra USENIX-medlemskap.

Popcorn-time.no

Prosjektet ble for NUUGs del avsluttet i 2019. Prosjektet startet opp i 2016 og har mottatt donasjoner fra medlemmer og andre. Tallene står i regnskapet.

Mimes brønn

NUUGs tjeneste for å hjelpe folk med å få innsyn i offentlig forvaltning, Mimes brønn, er per 2020-04-30 stengt inntil videre. Mimes brønn mangler per i dag moderatorer.

FiksGataMi

NUUGs tjeneste for å hjelpe det offentlige med å få vite om skader og feil på offentlig infrastruktur, FiksGataMi, har per 2020-04-30 registrert 57 700 aktive problemer fra 27 366 forskjellige brukere, og 52 087 aktive oppdateringer på disse problemene. FiksGataMi har behov for vedlikehold og videreutvikling.

Nikita Noark 5 Tjenestegrensesnitt

NUUG bidrar med epostliste til dette prosjektet, og har medlemmer som er aktiv i prosjektet. Prosjektet går ut på å lage en fri programvareløsning for å tilby et API i tråd med norsk standard for arkivering (Noark 5). Det siste året har det vært jobbet mye med forbedring av spesifikasjonen for API-et, som gis ut av Arkivverket.

Frikanalen

Foreningen NUUG har vært involvert i TV-kanalen Frikanalen i flere år nå. Frikanalen er Norges riksdekkende åpne TV-kanal, der hvem som helst kan få sendetid på RiksTV. Tenk på det som Youtube for RiksTV. NUUG har lagt ut opptak fra medlemsmøter på Frikanalen og hatt glede av å eksperimentere med TV-mediet via Fri programvare-løsningen som utgjør kanalen. Kildekoden til webadministrasjonssystemet ligger på Github, og hele løsningen er basert på fri programvare for vedlikehold, avspilling, omkoding og distribusjon. Frikanalen har godtatt et tilbud fra RiksTV hvor kanalen får et visst pengebeløp i støtte slik at kanalen slutter å luftkringkastes (via DVB) men istedet sendes via Riks-TV sine nettstrømmingstjeneste (Settop-boks). Begrunnelsen for at Frikanalen ble presset ut av luftkringkastingen var at noen måtte ofres fordi RiksTV har mistet deler av frekvensene til fordel for mobilnettet! Det forhandles foreløpig med flere TV-kringkastere bl a GET og CanalDigital (Telenor) for å få sende via deres nettstrømmingstjenester i tillegg til RiksTV. Frikanalen skal snart sende i HD-oppløsning (kontra SD tidligere), og dette er stort sett for å tilfredsstille kravene for norske TV- og nettstrømmingstilbydere, inkludert men ikke begrenset til RiksTV og GET. Hvis du har lyst til å være med å teste hva en kan gjøre med riksdekkende TV og Fri programvare, ta kontakt med oss på frikanalen(at)nuug.no eller stikk innom IRC, #frikanalen på irc.freenode.net.

Video-gruppen

Formål

Videogruppens formål er som før å dokumentere og publisere foredrag fra NUUGs møter. Dette er for å skape bredere engasjement rundt NUUGs aktiviteter, sørge for at NUUGs medlemmer kan følge med fra utenfor lokalet, samt å kunne se foredrag i ettertid.

Året som har vært

NUUGs videogruppe har:

Mål videre

I året som kommer har NUUGs videogruppe som mål å:

Større saker som er tatt opp på styremøter i perioden

Markedsføringsplan

Denne planen handler om hvordan NUUG kan gjøre seg selv mer interessant, og ikke nødvendigvis bare om hvordan markedsføre dagens forening. Hovedpoenget er å tiltrekke seg flere medlemmer og øke aktiviteten til eksisterende medlemmer.

Nytt driftsmiljø basert på åpen og standardisert skyteknologi

Det jobbes kontinuerlig med å forberede en plan for medlemmene om hvordan dette tenkes gjennomført og vedlikeholdt fremover. Styret tenker at denne planen, og etter hvert plattformen, vil være esensiell for å rekruttere nye medlemmer og skape ny aktivitet i foreningen. Utfordringen er å gjøre prosjektet billig og enkelt, noe som er en forutsetning for å lykkes. Her er teknologien i rask modning hvor flere av medlemmene i foreningen har relevant erfaring innen feltet.

Plattformen gir de ulike prosjektene i foreningen selvbetjening hvor de kan spinne opp de ressursene som er nødvendige. Selvbetjeningsaspektet muliggjør utvidet aktivitet uten at det medfører avhengigheter på nøkkelpersoner innen drift. Et annet moment er at prosjektenes ulike miljøer ikke påvirker hverandre og sånn sett kan kjøres isolert. Med dette kan NUUG være en pådriver for åpen og standardisert skyteknologi og være en viktig aktør og stemme i debatten. Medlemmene i foreningen vil kunne få relevant erfaring med teknologien og slik spre teknologien videre. NUUG vil også skape en referanseplattform for å vise til at det er både positivt og praktisk gjennomførbart med åpne løsninger.

Veien videre for NUUG

Sittende styre har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på veien videre for NUUG. Dette må sees i sammenheng med markedføringsplanen. Interessante momenter som det tenkes skal tas opp er:

aktiviteter/2020aarsmoete/beretning (last edited 2021-05-26 17:13:41 by ThomasGramstad)