Styrets årsberetning for 2019

For perioden fra og med årsmøtet 2018-06-20 til årsmøtet 2019-06-17

Styret

I styret har disse vært med:

(NB: Styremedlemmer velges normalt for 2 år, unntatt styreleder som velges i eget valg for 1 år. Nestleder velges for 1 år, blant styremedlemmene.)

Andre tillitsvalgte

David Noble har vært leder av videogruppen til NUUG. Marius Halden har vært leder av driftsgruppen til NUUG.

Valgkomité

Revisor

Sekretariat

Sekretariatet har bestått av Thomas Gramstad og Jon Petter Bjerke.

Møteaktivitet

Styret har hatt 10 møter i perioden. I tillegg har det mellom hvert styremøte vært sporadisk kommunikasjon på IRC og epost for oppfølging av saker og planlegging av videre arbeid. NUUG Oslo har hatt 7 medlemsmøter med faglig innhold. Temaer har vært varierende fra tekniske systemer og løsninger til det mer politisk/økonomiske. Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web og landsdekkende TV. Sommerfest ble avholdt på Hukodden 10 juli 2018.

Andre aktiviteter

USENIX

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare. Ordinært personmedlemskap i NUUG inkluderer medlemskap i USENIX, også for alle personer tilknyttet bedriftsmedlemskap. Dette medlemskapet inneholder blant annet abonnement på bladet ;login: og rabatt på konferansedeltakelse. Enkelte kategorier av personmedlemmer i NUUG er unntatt fra USENIX-medlemskap.

Popcorn-time.no

Våren 2016 tok Økokrim beslag i et domenenavn, popcorn-time.no, uten en rettslig kjennelse, og uten konkret begrunnelse i forhold til brudd på opphavsrett. Ved å publisere dette gjennom pressemeldinger ga de inntrykk av at dette kom til å bli etablert som en praksis for beslag av domenenavn. NUUG, sammen med våre venner hos EFN, mente at det var et prinsipielt problem at beslag ble gjort uten rettslig kjennelse og satte derfor igang aktiviteter for å utfordre denne praksisen. Denne saken pågår fremdeles i rettsvesenet. NUUG organiserte en donasjonskampanje. NUUGs kampanje og engasjement i saken er avsluttet. Se også NUUG sin blogg om saken som finnes her: https://www.nuug.no/news/tags/dns-domenebeslag/ .

Mimes brønn

NUUGs tjeneste for å hjelpe folk med å få innsyn i offentlig forvaltning, Mimes brønn, har pr. 2019-05-20 vært brukt til 1548 henvendelser.

FiksGataMi

NUUGs tjeneste for å hjelpe det offentlige med å få vite om skader og feil på offentlig infrastruktur, FiksGataMi, har pr. 2019-05-28 registrert 56 497 aktive problemer fra 27 366 forskjellige brukere, og 52 087 aktive oppdateringer på disse problemene.

Nikita Noark 5 Tjenestegrensesnitt

NUUG bidrar med epostliste til dette prosjektet, og har medlemmer som er aktiv i prosjektet. Prosjektet går ut på å lage en fri programvareløsning for å tilby et API i tråd med norsk standard for arkivering (Noark 5). Det siste året har det vært jobbet mye med forbedring av spesifikasjonen for API-et, som gis ut av Arkivverket.

Frikanalen

Foreningen NUUG har vært involvert i TV-kanalen Frikanalen i flere år nå. Frikanalen er Norges riksdekkende åpne TV-kanal, der hvem som helst kan få sendetid på RiksTV. Tenk på det som Youtube for RiksTV.

NUUG har lagt ut opptak fra medlemsmøter på Frikanalen og hatt glede av å eksperimentere med TV-mediet via Fri programvare-løsningen som utgjør kanalen. Kildekoden til webadministrasjonssystemet ligger på Github, og hele løsningen er basert på fri programvare for vedlikehold, avspilling, omkoding og distribusjon.

Frikanalen har godtatt et tilbud fra RiksTV hvor kanalen får et visst pengebeløp i støtte slik at kanalen slutter å luftkringkastes (via DVB) men istedet sendes via Riks-TV sine nettstrømmingstjeneste (Settop-boks). Begrunnelsen for at Frikanalen ble presset ut av luftkringkastingen var at noen måtte ofres fordi RiksTV har mistet deler av frekvensene til fordel for mobilnettet! Det forhandles foreløpig med flere TV-kringkastere bl a GET og CanalDigital (Telenor) for å få sende via deres nettstrømmingstjenester i tillegg til RiksTV. Frikanalen skal snart sende i HD-oppløsning (kontra SD tidligere), og dette er stort sett for å tilfredsstille kravene for norske TV- og nettstrømmingstilbydere, inkludert men ikke begrenset til RiksTV og GET.

I året som gikk har NUUG bistått Frikanalen med oppsett av en god del ny maskinvare i maskinrommet til USIT hvor Frikanalens tjenere står tett knyttet til NUUG sine. Denne infrastruktur-oppgraderingen gjøres for å øke stabiliteten og få til at Frikanalen skal være klar og bedre rustet for HD-sendingene.

Hvis du har lyst til å være med å teste hva en kan gjøre med riksdekkende TV og Fri programvare, ta kontakt med oss på frikanalen(at)nuug.no eller stikk innom IRC, #frikanalen på irc.freenode.net.

Video-gruppen

Formål

Videogruppens formål er som før å dokumentere og publisere foredrag fra NUUGs møter. Dette er for å skape bredere engasjement rundt NUUGs aktiviteter, sørge for at NUUGs medlemmer kan følge med fra utenfor lokalet, samt å kunne se foredrag i ettertid.

Året som har vært

I året som har vært har NUUGs videogruppe hatt fokus på økt kvalitet, forbedret publiseringshastighet, og bredere publisering.

Videoene blir nå publisert i HD; dvs. 1080p50, som sørger for enda bedre leselighet av lysbilder.

Nye opptak blir publisert gjennom følgende kanaler:

Wikisidene er blitt oppdatert.

Videre mål

Som mål videre utover året er det ønske om å skape bredere engasjement i selve videogruppen. Det er tenkt at dette gjennomføres ved å holde et par workshops angående hvordan videoutstyret blir brukt, samt hvordan publisering foregår.

Sist, men ikke minst, er det ønske om å forbedre publiseringsrutiner, slik at dette går smidigere.

aktiviteter/2019aarsmoete/beretning (last edited 2019-06-18 02:36:50 by ThomasGramstad)