Styrets årsberetning for 2018

For perioden fra og med årsmøtet 2017-06-21 til årsmøtet 2018-06-20

Styret

I styret har disse vært med:

Andre tillitsvalgte

David Noble har vært leder av videogruppen til NUUG. Marius Halden har vært leder av driftsgruppen til NUUG.

Valgkomité

Revisor

Sekretariat

Sekretariatet har bestått av Thomas Gramstad og Jon Petter Bjerke.

Møteaktivitet

Styret har hatt 10 møter i perioden. I tillegg har det mellom hvert styremøte vært sporadisk kommunikasjon på IRC og epost for oppfølging av saker og planlegging av videre arbeid. NUUG Oslo har hatt 7 medlemsmøter med faglig innhold. Temaer har vært varierende fra tekniske systemer og løsninger til det mer politisk/økonomiske. Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web og landsdekkende TV.

Andre arrangementer

Popcorn-time.no

Våren 2016 tok Økokrim beslag i et domenenavn, popcorn-time.no, uten en rettslig kjennelse, og uten konkret begrunnelse i forhold til brudd på opphavsrett. Ved å publisere dette gjennom pressemeldinger ga de inntrykk av at dette kom til å bli etablert som en praksis for beslag av domenenavn. NUUG, sammen med våre venner hos EFN, mente at det var et prinsipielt problem at beslag ble gjort uten rettslig kjennelse og satte derfor igang aktiviteter for å utfordre denne praksisen. Denne saken pågår enda og kan best følges gjennom NUUG sin blogg som finnes her: https://www.nuug.no/news/tags/dns-domenebeslag/ .

Forholdet til USENIX

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare. Ordinært personmedlemskap i NUUG inkluderer medlemskap i USENIX, også for alle personer tilknyttet bedriftsmedlemskap. Dette medlemskapet inneholder blant annet abonnement på bladet ;login: og rabatt på konferansedeltakelse. Enkelte kategorier av personmedlemmer i NUUG er unntatt fra USENIX-medlemskap.

Frikanalen

Foreningen NUUG har vært involvert i TV-kanalen Frikanalen i flere år nå. Frikanalen er Norges riksdekkende åpne TV-kanal, der hvem som helst kan få sendetid på RiksTV. Tenk på det som Youtube for RiksTV.

NUUG har lagt ut opptak fra medlemsmøter på Frikanalen og hatt glede av å eksperimentere med TV-mediet via Fri programvare-løsningen som utgjør kanalen. Kildekoden til webadministrasjonssystemet ligger på Github, og hele løsningen er basert på fri programvare for vedlikehold, avspilling, omkoding og distribusjon.

For en stund tilbake kom det på plass et REST-API for å styre kanalen, der en kan legge inn nye innslag (videofilene lastes opp via ftp) og legge det ut på sendeplanen, og NUUG har brukt dette til å legge inn NUUG-relaterte innslag på ledige tidspunkt på sendeplanen. Frikanalen har dermed i lenger tid vært tekno-TV med foredrag og presentasjoner av nytt og gammelt NUUG-relatert innhold. Resultatet kan en se på Riks-TV kanal 50, multicast hos Uninett og via websidene til Frikanalen.

Hvis du har lyst til å være med å teste hva en kan gjøre med riksdekkende TV og Fri programvare, ta kontakt med oss på frikanalen(at)nuug.no eller stikk innom IRC, #frikanalen på irc.freenode.net.

Video-gruppen

Formål

Videogruppens formål er som før å dokumentere, og publisere foredrag fra NUUGs møter. Dette er for å skape bredere engasjement rundt NUUGs aktiviteter, sørge for at NUUGs medlemmer kan følge med fra utenfor lokalet, samt å kunne se foredrag i ettertid.

Året som har vært

I året som har vært har NUUGs videogruppe hatt fokus på økt kvalitet, forbedret publiseringshastighet, og bredere publisering.

Videoene blir nå publisert i HD; dvs. 1080p50, som sørger for enda bedre leselighet av lysbilder.

Nye opptak blir publisert gjennom de følgende kanaler:

Videogruppen har også bidratt til livestreaming og kringkasting av PENs foredrag, "Waiting for Snowden". Dette var et samarbeid mellom NUUGs videogruppe, KANDU, og NTB, som gjorde det mulig at flere tusen rundt omkring kunne følge med.

Wikisidene blitt oppdatert.

Innkjøp

I året som har vært, har det blitt investert i nytt utstyr. Dette har to hovedformål:

Innkjøpene er montert i flightcasene. Dette for å beskytte utstyr mens det rigges opp og ned, samt for å sørge for at opp / nedrigging kan foregå fort og smidig.

Videre mål

Som mål videre utover året, er det ønske om å skape bredere engasjement i selve videogruppen. Det er tenkt at dette gjennomføres ved å holde et par workshops angående hvordan videoutstyret blir brukt, samt hvordan publisering foregår.

Videre er det ønske om å utarbeide et rammeverk rundt utleie / utlån av videoutstyret, slik at dette kan generere inntekter for videre utvikling av videogruppens utstyr og arbeid.

Sist, men ikke minst, er det ønske om å forbedre publiseringsrutiner, slik at dette går smidigere.

Mimes brønn

NUUGs tjeneste for å hjelpe folk med å få innsyn i offentlig forvaltning, Mimes brønn, har pr. 2018-05-28 vært brukt til 938 henvendelser.

Pris for fremme av Fri Programvare

Styret har satt ned en komite som skal jobbe for å gjenoppta utdeling av «Pris for fremme av fri programvare».

aktiviteter/2018aarsmoete/beretning (last edited 2019-05-20 19:31:56 by solbu)