Styrets årsberetning for 2017

For perioden fra og med årsmøtet 2016-06-14 til årsmøtet 2017-06-21

Styret

I styret har disse vært med:

Andre tillitsvalgte

David Noble har vært leder av videogruppen til NUUG. Marius Halden har vært leder av driftsgruppen til NUUG.

Valgkomité

Revisor

Sekretariat

Sekretariatet har bestått av Thomas Gramstad og Jon Petter Bjerke.

Møteaktivitet

Styret har hatt 10 møter i perioden. I tillegg har det mellom hvert styremøte vært sporadisk kommunikasjon på IRC og mail for oppfølging av saker og planlegging av videre arbeid. NUUG Oslo har hatt 6 medlemsmøter med faglig innhold. Temaer har vært varierende fra tekniske systemer og løsninger til det mer politisk/økonomiske. Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web og landsdekkende TV.

Andre arrangementer

Popcorn-time.no

Våren 2016 tok Økokrim beslag i et domenenavn, popcorn-time.no, uten en rettslig kjennelse. Ved å publisere dette gjennom pressemeldinger ga de inntrykk av at dette kom til å bli etablert som en praksis for beslag av domenenavn. NUUG, sammen med våre venner hos EFN, mente at det var et prinsipielt problem at beslag ble gjort uten rettslig kjennelse og satte derfor igang aktiviteter for å utfordre denne praksisen. Denne saken pågår enda og kan best følges gjennom NUUG sin blogg.

Temadag

Det ble avholdt en temadag for å snakke om og diskutere NUUG og veien fremover. Spesielt inviterte gjester holdt presentasjoner om hva de arbeidet med, det var underholdning og en middag. Arrangementet var åpent for alle, men krevde påmelding på forhånd.

Forholdet til USENIX

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare. Ordinært personmedlemskap i NUUG inkluderer medlemskap i USENIX, også for alle personer tilknyttet bedriftsmedlemskap. Dette medlemskapet inneholder blant annet abonnement på bladet ;login: og rabatt på konferansedeltakelse. Enkelte kategorier av personmedlemmer i NUUG er unntatt fra USENIX-medlemskap.

LISA SIG ble nedlagt som undergruppe med egen kontingent fra slutten av 2016. LISA består som tittel på den årlige konferansen for systemadministratorer.

Frikanalen

Foreningen NUUG har vært involvert i TV-kanalen Frikanalen i flere år nå. Frikanalen er Norges riksdekkende åpne TV-kanal, der hvem som helst kan få sendetid på RiksTV. Tenk på det som Youtube for RiksTV.

NUUG har lagt ut opptak fra medlemsmøter der og hatt glede av å eksperimentere med TV-mediet via Fri programvareløsningen som utgjør kanalen. Kildekoden til webadministrasjonssystemet ligger på github, og hele løsningen er basert på fri programvare for vedlikehold, avspilling, omkoding og distribusjon.

For en stund tilbake kom det på plass et REST-API for å styre kanalen, der en kan legge inn nye innslag (videofilene lastes opp via ftp) og legge det ut på sendeplanen, og NUUG har brukt dette til å legge inn NUUG-relaterte innslag på ledige tidspunkt på sendeplanen. Frikanalen har dermed i lenger tid vært tekno-TV med foredrag og presentasjoner av nytt og gammelt NUUG-relatert innhold. Resultatet kan en se på Riks-TV kanal 50, multicast hos Uninett og via websidene til Frikanalen.

Hvis du har lyst til å være med å teste hva en kan gjøre med riksdekkende TV og Fri programvare, ta kontakt med oss på frikanalen(at)nuug.no eller stikk innom IRC, #frikanalen på irc.freenode.net.

Video-gruppen

Formål

Videogruppens formål er som før å dokumentere, og publisere foredrag fra NUUGs møter. Dette er for å skape bredere engasjement rundt NUUGs aktiviteter, å sørge for at NUUGs medlemmer kan følge med fra utenfor lokalet, samt å kunne se foredrag i ettertid.

Året som har vært

I året som har vært har NUUGs videogruppe hatt fokus på økt kvalitet, forbedret publiseringshastighet, og bredere publisering.

Videoene blir nå publisert i HD; dvs. 1080p50, som sørger for enda bedre leselighet av lysbilder.

Nye opptak blir publisert gjennom de følgende kanaler:

Videogruppen har også bidratt til livestreaming og kringkasting av PENs foredrag, "Waiting for Snowden". Dette var et samarbeid mellom NUUGs videogruppe, KANDU, og NTB, som gjorde det mulig at flere tusen rundt omkring kunne følge med.

Utover dette, har wikisidene blitt noe oppdatert, og et nytt inventar har blitt foretatt.

Innkjøp

I året som har vært, har det blitt investert i nytt utstyr. Dette har to hovedformål:

Innkjøpene er montert i flightcasene. Dette er for å beskytte utstyr mens det rigges opp og ned, samt for å sørge for at opp / nedrigging kan foregå fort og smidig.

Videre mål

Som mål videre utover året, er det ønske om å skape bredere engasjement i selve videogruppen. Det er tenkt at dette gjennomføres ved å holde et par workshops angående hvordan videoutstyret blir brukt, samt hvordan publisering foregår.

Videre er det ønsker om å utarbeide et rammeverk rundt utleie / utlån av videoutstyret, slik at dette kan generere inntekter for videre utvikling av videogruppens utstyr og arbeid.

Sist, men ikke minst, er det ønske om å forbedre publiseringsrutiner, slik at dette går smidigere.

Mimes brønn

NUUGS tjeneste for å hjelpe folk med å få innsyn i offentlig forvaltning, Mimes brønn, har pr. 2017-05-28 vært brukt til 370 henvendelser fra 140 brukere.

aktiviteter/2017aarsmoete/beretning (last edited 2017-06-24 22:40:28 by ThomasGramstad)