NUUGs medlemmer som deltar på årsmøte inviteres til en middag etter årsmøtet.

For å kunne reservere bord bes de som ønsker å være med på dette om å skrive seg på denne listen senest 1 uke før årsmøtet:

Fristen er passert, så nå er det dessverre for sent å melde seg på middagen.

aktiviteter/2016aarsmoete/middag (last edited 2016-06-13 17:02:09 by JonPetterBjerke)