Styrets årsberetning for 2016

For perioden fra og med årsmøtet 2015-06-30 til årsmøtet 2016-06-14

Styret

I styret har disse vært med:

Andre tillitsvalgte

David Noble har vært leder av videogruppen til NUUG. Marius Halden har vært leder av driftsgruppen til NUUG.

Revisor

Sekretariat

Sekretariatet har bestått av Thomas Gramstad og Jon Petter Bjerke.

Møteaktiviteter

Styret har hatt 9 møter i perioden. I tillegg har det mellom hvert styremøte vært sporadisk kommunikasjon på IRC og mail for oppfølging av saker og planlegging av videre arbeid. NUUG Oslo har hatt 6 medlemsmøter med faglig innhold. Temaer har vært varierende fra tekniske systemer og løsninger til det mer politisk/økonomiske. Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web og landsdekkende TV.

Andre arrangementer

HRHW 2015 filmfestival

Human Rights Human Wrongs er en filmfestival som setter fokus på menneskerettigheter og menneskers kamp for et verdig liv og ble arrangert 10.-15. februar 2015. NUUG samarbeidet med Oslo Dokumentarkino om visningen av Killswitch på denne festivalen og sørget for gratis adgang for sine medlemmer til to visninger av filmen.

Det ble arrangert en diskusjon etter visningen med Håkon Wium Lie, Kirill Miazine, Petter Reinholdtsen, og ordstyrer Anders Brenna. Torgeir Waterhouse måtte dessverre melde avbud og NUUGs styremedlem Petter ble tilkalt på kort varsel som erstatter. NUUG tok opp diskusjonen på video og publiserte denne på Frikanalen i ettertid.

Økonomisk støtte til OSDC.no

NUUG støttet konferansen OSDC (Open Source Developer Conference) Norway 2015 med 80 000 kr. NUUG sørget også for betydelig rabatterte priser for sine medlemmer. Første gang OSDC ble arrangert i Norge.

Bugsquashing

NUUG Oslo har samarbeidet med Bitraf ved 3 anledninger og avholdt workshops for bugsquashing av Debian og Ubuntu.

Popcorn-time.no

NUUG har engasjert seg rettslig i et forsøk på å få beslag av domenenavn prøvet for retten. NUUG mener at dette er en prinsipielt viktig sak. Dette er fortsatt pågående i skrivende stund.

Presseoppslag

NUUG er nevnt i media 17 ganger i kalenderåret 2015. De hendelser/saksområder som har generert flest medieoppslag er FiksGataMi (15).

Året for NUUGs driftsgruppe

Driftsgruppen har byttet leverandør for SSL-sertifikat fra CAcert til Let's Encrypt. Det vil si at de fleste nettlesere vil godta sertifikatet til NUUGs nettsider automatisk nå.

Planer fremover

Vi planlegger å fortsette å arrangere medlemsmøter i NUUG Oslo, og ta disse opp på video. Møtene er andre tirsdag i måneden. Det sosiale aktive-møtet blir da tirsdag før og etter de faglige møtene.

Det er også meningen å drive lobbyvirksomhet, høringsuttalelser m.m. i forhold til dagsaktuelle IT-politiske spørsmål, men her er det vanskeligere å si på forhånd hva vi vil gjøre når.

Det har vært nevnt flere større friprog-konferanser for styret, hvor NUUGs videogruppe blir ansett å være en ettertraktet ressurs som kan bidra til en god gjennomføring av disse.

Forholdet til USENIX og LISA

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare. LISA, (tidligere SAGE) er en spesiell interessegruppe innen USENIX med fokus på systemadministrasjon.

Frikanalen

Foreningen NUUG har vært involvert i TV-kanalen Frikanalen i flere år nå. Frikanalen er Norges riksdekkende åpne TV-kanal, der hvem som helst kan få sendetid på RiksTV. Tenk på det som Youtube for RiksTV.

NUUG har lagt ut opptak fra medlemsmøter der og hatt glede av å eksperimentere med TV-mediet via Fri programvareløsningen som utgjør kanalen. Kildekoden til webadministrasjonssystemet ligger på github, og hele løsningen er basert på fri programvare for vedlikehold, avspilling, omkoding og distribusjon.

For en stund tilbake kom det på plass et REST-API for å styre kanalen, der en kan legge inn nye innslag (videofilene lastes opp via ftp) og legge det ut på sendeplanen, og NUUG har brukt dette til å legge inn NUUG-relaterte innslag på ledige tidspunkt på sendeplanen. Frikanalen har dermed de siste månedene vært tekno-TV med foredrag og presentasjoner av nytt og gammelt NUUG-relatert innhold. Resultatet kan en se på Riks-TV kanal 50, multicast hos Uninett og via websidene til Frikanalen.

Hvis du har lyst til å være med å teste hva en kan gjøre med riksdekkende TV og Fri programvare, ta kontakt med oss på frikanalen(at)nuug.no eller stikk innom IRC, #frikanalen på irc.freenode.net.

aktiviteter/2016aarsmoete/beretning (last edited 2017-05-20 14:53:37 by HansPetterFjeld)