Ekstraordinært årsmøte i Norwegian Unix User Group

Tid: Onsdag 2016-02-17 19:00 Sted: Teknologihuset (Tribunerommet, 2. etasje), Pilestredet 56, Oslo

Om døren er låst, kontakt: Hans-Petter Fjeld +47 95728209

På agendaen står godkjenning av regnskapet for 2013 og 2014. På siste årsmøte ble det vedtatt at når de nevnte regnskap var ferdige skulle det innkalles til et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne regnskapet.

Dagsorden

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Innkallelsens lovlighet
  4. Godkjenning av regnskap for 2013
  5. Godkjenning av regnskap for 2014

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Styret foreslår Hans-Petter Fjeld som møteleder.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 5: Regnskap for 2013

Regnskapet ble fremlagt ved årsmøtet i 2015, men var da ikke ferdig revidert av revisor. Nå foreligger revisjonserklæringen, og regnskapet er klart for godkjenning. Det er ikke gjort endringer i tallene etter forrige årsmøte.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskapet for 2013.

Sak 5: Regnskap for 2014

Regnskapet ble fremlagt ved årsmøtet i 2015, men var da ikke ferdig revidert av revisor. Nå foreligger revisjonserklæringen, og regnskapet er klart for godkjenning. Det er ikke gjort endringer i tallene etter forrige årsmøte.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskapet for 2014.

Vedlegg

aktiviteter/201602ekstraordinaert-aarsmoete (last edited 2016-01-25 18:50:39 by JonPetterBjerke)