Styrets årsberetning for 2015

For perioden fra og med årsmøtet 2014-06-30 til årsmøtet 2015-06-30.

Styret

I styret har disse vært med:

Andre tillitsvalgte

Valgkomité

Revisor

Sekretariat

Sekretariatet har bestått av innleid tjeneste fra Hilden Consulting, ved Anders Einar Hilden, og fra Thomas Gramstad Forlag, ved Thomas Gramstad.

Regnskapsføring

Jon Petter Bjerke, tidligere styreleder i foreningen og leder av NUUG Foundation, har tatt på seg oppdrag som regnskapsfører for NUUG. Han har jobbet inn et betydelig etterslep og gjort et stort bidrag til foreningens drift.

Møteaktiviteter

Styret har hatt 4 møter i perioden. I tillegg har det mellom hvert styremøte vært sporadisk kommunikasjon på IRC og mail for oppfølging av saker og planlegging av videre arbeid.

NUUG Oslo har hatt 6 medlemsmøter med faglig innhold. Temaer har vært varierende fra tekniske systemer og løsninger til det mer politisk/økonomiske.

Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web.

Større arrangementer

NUUG arrangerte faglig og sosial jubileumstur med DFDS til København. Her deltok 9 medlemmer.

NUUG Oslo har samarbeidet med Bitraf ved 2 anledninger og avholdt workshops for bugsquashing av Debian og Ubuntu.

Presseoppslag

NUUG er nevnt i media 15 ganger i kalenderåret 2014.

De hendelser/saksområder som har generert flest medieoppslag er FiksGataMi (8).

Tjenester for brukergrupper

NUUG tilbyr webplass m.m. på NUUGs tjenermaskin for enkelte likesinnende grupper og videogruppen har tidligere vært behjelpelig ved filming av arrangementer som ligger innenfor NUUG sine mål og verdier.

Pressemeldinger

I løpet av 2014 og så langt i 2015 har NUUG sendt NUUG ut 4 pressemeldinger.

Året for NUUGs driftgruppe

Nytt hejm for personvern.no, *bsd.no pg nobug.no

I løpet av 2014 tok vi over driften av nettsiden til Personvern i Norge. Personvern.no flyttet inn på hotell.nuug.no i løpet av mars.

Nettsidene netbsd.no, openbsd.no og freebsd.no var tidligere på nerdhaven og hadde ikke fått nødvendig vedlikehold for at oppdateringsmekanismene skulle fortsette å fungere. Vi valgte å migrere disse til hotell.nuug.no samtidig som man sørget for at mekanismene for oppdatering av de fikk seg den overhalingen de trengte. Dette var gjort i løpet av sommeren.

I løpet av oktober valgte man å flytte nettsiden til Norwegian BSD User Group fra nerdhaven til hotell.nuug.no. Som en del dette flyttet man alle datene til nettsiden fra cvs til git.

Problemer med nerdhaven

I løpet av oktober opplevde serveren master som nerdhaven kjører på problemer. Dette så ut til å være problemer med den resterende disken i et raid som allerede hadde mistet en disk. På grunn av dette valgte vi å gjøre nerdhaven til en virtuell maskin på vert til man kan pensjonere nerdhaven.

Det ble satt opp en ny virtuell maskin for så å migrere «jailet» med nerdhaven som det var uten å gjøre endringer. I løpet av noen dager ble alle data fra nerdhaven migrert til dets nye hjem og etter noen mindre problemer med noen tjenester var igjen nerdhaven tilbake.

Fiksgatami oppgradering

I november startet vi jobben med å oppgradere fiksgatami. Siden fiksgatami ikke hadde vært oppgradert på så lang tid fikk vi hjelp fra Matthew som er en av utviklerene av løsningen hos mysociety. Takket være hjelpen vi fikk fra Matthew lot oppgradetingen seg gjøre med kun mindre problemer, og rett før nyttår ble ny og bedre fiksgatami lansert. En av de viktigste forbedringene i den nye versjonen er mye bedre støtte for bruk på mobil.

Maskinvare og nett

I løpet av februar ble det gjort en flytting av maskinvaren til NUUG fra et rack til et nytt for å få litt mer orden, slik at man skulle ha litt mer kontroll på hva som var hvor i racket og at man ikke skulle ha enkelte rackunits her og der som man ikke kunne bruke. Samtidig fikk vi to diskhyller fra USIT som har utvidet lagrinskapasiteten betydelig, med ca 21TB og ca 42TB rå kapasitet. Vi har også fått en gigabit switch fra USIT som ikke er koblet til nett for kommunikasjon internt mellom NUUGs maskiner og diskhyllene som støtter ISCSI.

Trøbbel med vert

I løpet av februar fikk begynte vi å oppleve problemer med ytelsen på vert, etter en del feilsøking viste det seg at det var flere disker som ikke hadde det bra, men ingen var så dårlig at de ble «kastet ut» av raidet. Etter en restart av vert for å få kontakt med en ekstern diskhylle, begynte vi å migrere volumgruppen som inneholdt alle data fra de interne diskene som var «syke» til den eksterne diskhyllen. Å flytte dataene tok flere dager og fullføre.

Det har blitt kjøpt inn nye disker for å erstatte de gamle diskene som var «syke» og prosessen med å bytte disse er i stor grad fullført på tidspunktet dette var skrevet.

Ny RT på gang

Videre jobbes det med å migrere RT fra nerdhaven til en ny maskin, med ny og oppdatert RT versjon. Store deler av jobben er gjort og det som gjenstår før vi kan flytte dataene og ta den i bruk, er å oppdatere NUUG spesifikke callbacks som brukes for tilbakestilling av passord via e-post og enkelte knapper i brukergrensesnittet.

Planer fremover

Vi planlegger å fortsette å arrangere medlemsmøter i NUUG Oslo, og ta disse opp på video. Møtene er andre tirsdag i måneden. Det sosiale aktive-møtet blir da tirsdag før og etter de faglige møtene.

Det er også meningen å drive lobbyvirksomhet, høringsuttalelser m.m. i forhold til dagsaktuelle IT-politiske spørsmål, men her er det vanskeligere å si på forhånd hva vi vil gjøre når.

Forholdet til USENIX og LISA

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare.

LISA, (tidligere SAGE) er en spesiell interessegruppe innen USENIX med fokus på systemadministrasjon.

Frikanalen

Foreningen NUUG har vært involvert i TV-kanalen Frikanalen i flere år nå. Frikanalen er Norges riksdekkende åpne TV-kanal, der hvem som helst kan få sendetid på RiksTV. Tenk på det som Youtube for RiksTV.

NUUG har lagt ut opptak fra medlemsmøter der og hatt glede av å eksperimentere med TV-mediet via Fri programvareløsningen som utgjør kanalen. Kildekoden til webadministrasjonssystemet ligger på github, og hele løsningen er basert på fri programvare for vedlikehold, avspilling, omkoding og distribusjon.

For en stund tilbake kom det på plass et REST-API for å styre kanalen, der en kan legge inn nye innslag (videofilene lastes opp via ftp) og legge det ut på sendeplanen, og NUUG har brukt dette til å legge inn NUUG-relaterte innslag på ledige tidspunkt på sendeplanen. Frikanalen har dermed de siste månedene vært tekno-TV med foredrag og presentasjoner av nytt og gammelt NUUG-relatert innhold. Resultatet kan en se på Riks-TV kanal 50, multicast hos Uninett og via websidene til Frikanalen.

Hvis du har lyst til å være med å teste hva en kan gjøre med riksdekkende TV og Fri programvare, ta kontakt med oss på frikanalen(at)nuug.no eller stikk innom IRC, #frikanalen på irc.freenode.net.

aktiviteter/2015aarsmoete/beretning (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)