Samleside for oppgaver og koordinering ifb. NUUG prisen 2015

Undersider

Frister

Prosjektgruppen

Kontaktliste

Jurymedlemmer

Vi sender ut epost for å få innspill til jurymedlemmer på aktive listen og blandt tidligere vinnere. Kontaktinfo på tidligere vinnere:

Under årets utdeling deler vi ut en prise:

Friprogprisen

Nominasjoner

Tekst for å hente inn nominasjoner er lagt ut: http://www.nuug.no/prisen/

aktiviteter/2015Prisen (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)